Posts Tagged pygments

Pakiet minted w praktyce – konfiguracja

Poniżej można znaleźć kilka informacji o sposobach użycia pakietu minted, pozwalającego na kolorowanie składni w Latexu.

Oznaczanie kodu źródłowego w dokumencie

Kod źródłowy można w przypadku tego pakietu włączyć na kilka sposobów, każdy może się przydać w określonych sytuacjach:

 • \mint – osadzenie pojedynczej linii kodu.
  Kod Latex Efekt działania
  1
  Osadzenie kodu \mint{java}|public class HelloWorld|
  Użycie mint

  Do oznaczenia kodu źródłowego można użyć praktycznie dowolnych znaków, które w nim nie występują. Można także dodać dodatkowe opcje konfiguracyjne.

 • minted – osadzanie większej ilości kodu

  Oznaczenie obszaru kodu źródłowego można zrealizować w następujący sposób:

  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  \begin{minted}{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  Użycie minted
 • listing – pozwala na otoczenia kodu źródłowego i dodanie jeszcze dodatkowego opisu i referencji do kodu
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Bardzo interesująca funkcję można
  znaleźć w przykładzie \ref{java:hello}

  \begin{listing}
    \begin{minted}[gobble=4]{java}
      private boolean hello() {
        return true;
      }
    \end{minted}
    \caption{Funkcja hello}
    \label{java:hello}
  \end{listing
  }
  Użycie listing

  Z takim sposobem wyświetlania kodu łączą się jeszcze dodatkowe polecenia:

  • \listoflistings – wyświetlenie listy wszystkich listingów
  • \renewcommand\listingscaption{Kod źródłowy} – przedefiniowanie standardowego podpisu pod kodem źródłowym
  • \renewcommand\listoflistingscaption{Lista kodów źródłowych} – przedefiniowawszy standardowego opisu do listy kodów źródłowych

Definicja własnych skrótów

Istnieje możliwość zdefiniowania własnych sposobów na oznaczanie kodu źródłowego. W połączeniu wyborem języka oraz zestawem domyślnie używanych opcji może to bardzo ułatwić wprowadzanie kodu źródłowego w ramach dokumentu i zapewni jego spójny wygląd.

 • \newminted – pozwala na definicję skrótu dla środowiska minted:
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  \newminted{java}{gobble=2,linenos}

  \begin{javacode}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{javacode
  }

  % definicja dodatkowych opcji

  \begin{javacode*}{linenos=false}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{javacode*
  }
  Użycie newminted

  Istnieje także możliwość definicji własnej nazwy dla środowiska:

  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \newminted[ja]{java}{frame=single}
  \begin{ja}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{ja
  }
  Własna nazwa środowiska

Niektóry opcje konfiguracyjne

minted pozwala na użycie szeregu opcji konfiguracyjnych, które mają wpływ na sposób formatowania kodu źródłowego. Poniżej lista tych parametrów dla mnie najważniejszych.

 • baselinestretch (auto|dimension) – ustalenie odstępu pomiędzy wierszami:
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        baselinestretch=1.5
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  baselinestretch
 • firstline (integer) – pierwsza linia kodu źródłowego do pokazania, domyślnie wartość 1
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        firstline=2
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  firstline
 • lastline (integer) – ostatnia linia kodu źródłowego do wyświetlania, pozostałe będą ignorowane, domyślnie ostatnia linia
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        lastline=2
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  lastline
 • firstnumber (auto|integer) – numer pierwszej linii, jeżeli włączone jest ich numerowanie
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  \begin{minted}[gobble=2,
        linenos,
        firstnumber=43
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  firstnumber
 • frame (none|leftline|topline|bottomline|lines|single) – format ramki wokół kodu xródłowego
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        frame=lines
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  frame
 • gobble (integer) – wycięcie określonej ilości znaków na początku kodu, przydatne aby niwelować wcięcia z kodu Latex
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  \begin{minted}[gobble=2]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  gobble
 • linenos (boolean) – dodanie numeracji do poszczególnych linii
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        linenos
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
 • samepage (boolean) – nie dzieleniu kodu między różne strony
 • showspaces (boolean) – zaznaczenie spacji (i u mnie nie zadziałało…)

Źródła

Tags: , , ,

Kolorowanie kodu źródłowego w Latex przy użyciu pygments

Do kolorowania (czy też może formatowania) kodu źródłowego można w przypadku Latexa używać pakietu listings. Zapewnia on całkiem spore możliwości formatowania kodu źródłowego, ale ma kilka wad:

 • pakiet ten nie rozumie składni kodu źródłowego, po prostu koloruje tekst wg wprowadzonych słów kluczowych
 • istnieją problemy z obsługą standardu UTF8 (do przeskoczenia, ale zawsze)

Ratunkiem na to może być użycie pakietu pygments napisanego w Pythonie i zintegrowanie go z Latexem przy użyciu pakietu minted.

Instalacja aplikacji pygments

Pierwszym krokiem będzie zainstalowanie pakietu pygments, który będzie odpowiedzialny za generowanie odpowiednio kolorowanej składni. W przypadku systemu Debian oraz Ubuntu wystarczy zainstalować pakiet python-pygments:

$ sudo aptitude install python-pygments

Instalacja pakietu minted

Teraz czas integrację pygments z Latexem. Będzie tutaj pomocny pakiet o nazwie minted. Niestety nie jest on dostępny w ramach pakietów dostarczany z Ubuntu, więc należy go zainstalować w ramach Latexa ręcznie. Poniżej krótka instrukcja jak można to zrobić:

 1. Pobranie plików.

  Pliki można pobrać w formie archiwum (ze strony projektu). Ja jednak wybrałem pobranie aktualnej wersji bezpośrednio z repozytorium (w wersji pakietowej znajduje się błąd, uniemożliwiający kompilacje dokumentacji na Linuksie: Issue 5):

  $ wget "http://minted.googlecode.com/hg/minted.ins" \
          "http://minted.googlecode.com/hg/Makefile" \
          "http://minted.googlecode.com/hg/README" \
          "http://minted.googlecode.com/hg/minted.dtx" \
          "http://minted.googlecode.com/hg/minted.sty"
 2. Kompilacja dokumentacji.
  $ make minted.pdf
  $ make clean
 3. Instalacja pakietu.
  $ sudo mkdir -p /usr/local/share/texmf/tex/latex/minted
  $ sudo cp minted.sty /usr/local/share/texmf/tex/latex/minted
 4. Instalacja dokumentacji
  $ sudo mkdir -p /usr/local/share/texmf/doc/latex/minted
  $ sudo cp minted.pdf /usr/local/share/texmf/doc/latex/minted

  Po instalacji pakietu i dokumentacji należy jesze upewnić się, że uprawnienia nadane plikom będą odpowiednie.

 5. Rejestracja nowych pakietów.
  $ sudo mktexlsr

Dzięki takiej instalacji pakiet będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, także jego dokumentacja będzie dostępna poprzez polecenie:

$ texdoc minted

Kolorowanie składni

Aplikacja zainstalowana, moduł do Latexa także więc czas uruchomić i sprawdzić jak działa kolorowanie składni, przykładowy kod:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{minted}

\begin{document}

  Fragment kodu Javy:

  \begin{minted
}[linenos,% numeracja linii
                 numbersep=5pt,% separator numeracji od tekstu
                 gobble=2,% domyślne wcięcie kodu
                 frame=lines,% linie ograniczające
                 framesep=2mm
                 ]{java}
  public class HelloWorld extends Hello {
    private final String STALA = "Tekst"

    public HelloWorld() {
      int zmienna = 5;
    }
  }
  \end{minted}
\end{document
}

Czas teraz na kompilację. Tutaj spotkała mnie niespodzianka, bo okazało się że polecenie pdflatex nie zadziałało:

$ pdflatex  -shell-escape kolorowo.tex

...
 ********************************************
 * XeTeX is required to compile this document.
 * Sorry!
 ********************************************.
...

Komunikat błędu całkiem jasny, ale jakoś nie słyszałem wcześniej o czymś co się nazwy XeTeX (a wielka szkoda, z tego co widzę oszczędziłoby mi to kilku problemów z polskimi znakami). Więc mała modyfikacja polecenia i wszystko powinno już działać:

$ xelatex -shell-escape kolorowo.tex

W wyniku działania tego polecenia powinno być wygenerowanie pliku kolorowo.pdf z ładnym kodem źródłowym. Należy pamiętać o użyciu przełącznika -shell-escape, dzięki czemu jest możliwe wywoływanie zewnętrznych aplikacji (w tym przypadku pygments).

Źródła

Tags: , , , , ,