Posts Tagged mysql

Monitorowanie bazy danych MySQL przy użyciu RHQ Server

Jedną z usług jakie oferuje system monitorujący RHQ Server jest monitorowanie bazy danych MySQL. Niestety, ta baza danych nie jest (a przynajmniej u mnie nie została) wykrywana automatycznie przez agenta monitorującego. Na szczęście dodanie jej obsługi nie jest bardzo kłopotliwe.

Pierwszym krokiem powinno być wybranie serwera (platformy) na której znajduje się baza danych (oczywiście, musi tam być również wcześniej zainstalowany i działający agent). Następnie wybieramy zakładkę INVENTORY->OVERVIEW. Strona ta wyświetli listę monitorowanych serwerów. Na samym dole znajduje się lista rozwijalna o nazwie Manually Add z której wybieramy serwer MySql.

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

Zostanie wyświetlona strona, na której będzie można zdefiniować potrzebne parametry do połączenia.

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

Trzeba podać następujące parametry definiujące połączenie:

 • listen host – numer IP lub nazwa komputera na którym działa MySql
 • listen port – port, na którym nasłuchuje baza danych
 • database name – nazwa bazy danych z którą należy się połączyć
 • JDBC driver class – sterownik JDBC
 • role name – nazwa użytkownika użytego do połączenia
 • role password – hasło użytkownika

Po zatwierdzeniu opcji monitorowanie powinno działać. Niestety, wtyczka ta jest dosyć uboga, ciągle znajduje się ona w wazie eksperymentalnej i nie udostępnia dużej ilości opcji.

Źródła

Tags: , , , , ,

Zmiana wewnętrznej bazy danych JBossa (HSQLDB) na MySql

W domyślnej instalacji JBoss używa wewnętrznie bazy danych HSQLDB. Jest to baza danych napisana w 100% w Javie. Całkiem dobrze sprawdza się w prostych zastosowaniach jako baza danych wbudowana, ale bywają z nią problemy jeżeli nasze wymagania rosną.

W przypadku serwera JBoss baza ta posiada kilka zalet:

 • bardzo dobrze sprawdza się w środowisku deweloperskim
 • jest skonfigurowana do działania od razu po instalacji serwera, nie wymaga żadnej konfiguracji
 • prosta w użyciu

Ale jest także szereg wad, które uniemożliwiają jej używanie w systemie produkcyjnym, charakteryzującym się potrzebą dużej wydajności i niezawodności:

 • brak izolacji transakcji
 • problemy z wyciskania wątków czy socketów
 • występowanie błędów w przypadku błędnego zamknięcia bazy danych
 • problemy ze stabilnością w przepadku dużego obciążenia serwerów

Zaleca się, aby w systemach produkcyjnych zmienić bazę danych HSQLDB na inną, bardziej stabilną i o większych możliwościach. Zmiana konfiguracji po stronie serwera JBoss nie jest bardzo skomplikowana, należy wykonać kilka kroków. Poniższy opis odnosi się do bazy danych MySql, ale nie powinno sprawić wielkich trudności przerobienie go na dowolną inna bazę danych.

Krok 1: Instalacja serowników bazy danych

Pierwszym krokiem powinna być instalacja odpowiednich sterowników bazy danych. Należy skopiować je do katalogu $JBOSS_HOME/common/lib. W tym katalogu znajdują się biblioteki dostępne we wszystkich profilach, więc będzie można w każdym z nich ich używać.

W przypadku bazy danych MySql odpowiednie sterowniki można pobrać ze strony producenta: Download Connector/J. Pobrane archiwum należy rozkompresować i skopiować znajdujący się tam plik mysql-connector-java-*.jar do katalogu $JBOSS_HOME/common/lib lub też katalogu [lib] danego profilu.

Krok 2: Konfiguracja bazy danych

Kolejnym krokiem jest utworzenie bazy danych oraz odpowiedniego użytkownika. Należy połączyć się z bazą danych i wydać odpowiednie polecenia:

$ mysql -u root

Teraz wystarczy utworzyć bazę danych i odpowiedniego użytkownika:

1
2
CREATE DATABASE jboss_server;
GRANT ALL PRIVILEGES ON jboss_server.* TO jboss_user@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo';

Oczywiście nazwa bazy danych, użytkownika oraz hasło należy sobie odpowiednio dobrać. Jeżeli baza danych nie znajduje się na tym samym serwerze co serwer aplikacji, to także należy odpowiednio zmodyfikować ten wpis (czyli zmienić localhost na odpowiednią nazwę hosta).

Krok 3: Konfiguracja domyślnego źródła danych

Domyślna baza danych nazywa się DefaultDS i jej konfiguracja (dla wbudowanej bazy danych) znajduje się w pliku deploy/hsqldb-ds.xml dla danej konfiguracji serwera JBoss. Aby używać innej bazy danych, należy:

 • usunąć plik hsqldb-ds.xml z katalogu deploy (najlepiej przenieść do go innej katalogu)
 • utworzyć nową definicję domyślnej bazy danych specyficzną dla wybranego serwera bazodanowego

Warto pamiętać, że przykładowe konfiguracje źródeł danych dla różnych baz danych można znaleźć w katalogu $JBOSS_HOME/docs/examples/jca.

Czyli należy usunąć plik hsqldb-ds.xml a następnie utworzyć plik default-ds.xml dla bazy danych MySql:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
  <local-tx-datasource>
    <jndi-name>DefaultDS</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/jboss_server</connection-url>
    <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
    <user-name>jboss_user</user-name>
    <password>haslo</password>
    <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLExceptionSorter</exception-sorter-class-name>
    <valid-connection-checker-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLValidConnectionChecker</valid-connection-checker-class-name>
  </local-tx-datasource>
</datasources>

Krok 4: Konfiguracja JMS

W domyślnej konfiguracji JMS korzysta z wbudowanej bazy danych. Zakłada, że tą bazą danych jest HSQLDB. Konfiguracja dostępu znajduje się w pliku deploy/messaging/hsqldb-persistence-service.xml. Należy zamiast tego pliku przygotować konfigurację specyficzną dla bazy danych. Przykładowe konfiguracje można znaleźć w katalogu $JBOSS_HOME/docs/examples/jms.

W podanej konfiguracji wystarczy skopiować plik $JBOSS_HOME/docs/examples/jms/mysql-persistence-service.xml do katalogu deploy/messaging/ oraz usunąć plik hsqldb-persistence-service.xml.

Po tych operacjach wystarczy uruchomić ponownie serwer aplikacji JBoss i jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, powinniśmy mieć już zdefiniowaną zewnętrzną bazę danych dla serwera.

Źródła

Tags: , , , , ,

Wielkość liter w nazwach tabel w MySQL

Baza danych MySQL na Linuksach jest wrażliwa na wielkość znaków w nazwach tabel. Czyli dwa takie zapytania:

1
2
3
SELECT FROM tabela;

SELECT FROM TABELA;

Może się okazać, że wykonanie jednego z nich spowoduje wyrzucenie komunikatu, mówiącego że podana tabela nie istnieje.

Co można zrobić w takiej sytuacji:

 1. Zmodyfikować aplikację, tak aby odwoływała się do tabel tak, jak są nazywane w bazie danych.
  Fajne, ale raz dużo pracy, dwa nie zawsze mamy kody źródłowe, trzy nie chcemy nikomu za to płacić.
 2. Zmodyfikować konfigurację serwera bazy danych oraz bazę danych
  Łatwiejsze niż modyfikacja kodu źródłowego, ale dotyczyć będzie wszystkich baz danych oraz aplikacji z niej korzystających.

Jak zmodyfikować konfigurację serwera aby nie było problemów z wielkością znaków w tabelach?

 1. Zmiana wielkości znaków w tabelach
  Pierwszym krokiem jest zmiana wielkości znaków nazw tabel we wszystkich bazach danych na małe litery. Pomocny może być ten skrypt, produkujący odpowiednie zapytania, które należy następnie wykonać (autor Anders Eriksson):

  SELECT CONCAT('rename table ', TABLE_NAME, ' to ' , LOWER(TABLE_NAME) , ';')
  FROM information_schema.`tables`
  WHERE table_schema = 'nazwa_bazy_danych';

  Wynik zapytania należy wykonać na bazie danych, spowoduje to zmianę nazw tabel na pisane tylko małymi znakami.

  Małe ostrzeżenie: Jeżeli w bazie danych istnieją dwie tak samo nazywające się tabele ale zapisane różną wielkością znaków, to MySQL zgłosi błąd podczas wykonywania powyższej operacji.

 2. Modyfikacja pliku konfiguracyjnego /etc/mysql/my.cnf
  Ostatnim krokiem jest odpowiednia konfiguracji bazy danych, tak aby zawsze już były używane małe litery do oznaczania tabel. Należy do pliku /etc/mysql/my.cnf, w sekcji mysqld dodać linię z parametrem lower_case_table_names

  31
  32
  [mysqld]
  lower_case_table_names=1

Od tej pory nie powinno już być problemów z różną wielkością znaków na nazwach tabel. Więcej informacji na temat tej opcji konfiguracyjnej można znaleźć na stronach MySQL.

Źródła

Tags: ,