Poniżej można znaleźć kilka informacji o sposobach użycia pakietu minted, pozwalającego na kolorowanie składni w Latexu.

Oznaczanie kodu źródłowego w dokumencie

Kod źródłowy można w przypadku tego pakietu włączyć na kilka sposobów, każdy może się przydać w określonych sytuacjach:

 • \mint – osadzenie pojedynczej linii kodu.
  Kod Latex Efekt działania
  1
  Osadzenie kodu \mint{java}|public class HelloWorld|
  Użycie mint

  Do oznaczenia kodu źródłowego można użyć praktycznie dowolnych znaków, które w nim nie występują. Można także dodać dodatkowe opcje konfiguracyjne.

 • minted – osadzanie większej ilości kodu

  Oznaczenie obszaru kodu źródłowego można zrealizować w następujący sposób:

  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  \begin{minted}{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  Użycie minted
 • listing – pozwala na otoczenia kodu źródłowego i dodanie jeszcze dodatkowego opisu i referencji do kodu
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  Bardzo interesująca funkcję można
  znaleźć w przykładzie \ref{java:hello}

  \begin{listing}
    \begin{minted}[gobble=4]{java}
      private boolean hello() {
        return true;
      }
    \end{minted}
    \caption{Funkcja hello}
    \label{java:hello}
  \end{listing
  }
  Użycie listing

  Z takim sposobem wyświetlania kodu łączą się jeszcze dodatkowe polecenia:

  • \listoflistings – wyświetlenie listy wszystkich listingów
  • \renewcommand\listingscaption{Kod źródłowy} – przedefiniowanie standardowego podpisu pod kodem źródłowym
  • \renewcommand\listoflistingscaption{Lista kodów źródłowych} – przedefiniowawszy standardowego opisu do listy kodów źródłowych

Definicja własnych skrótów

Istnieje możliwość zdefiniowania własnych sposobów na oznaczanie kodu źródłowego. W połączeniu wyborem języka oraz zestawem domyślnie używanych opcji może to bardzo ułatwić wprowadzanie kodu źródłowego w ramach dokumentu i zapewni jego spójny wygląd.

 • \newminted – pozwala na definicję skrótu dla środowiska minted:
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  \newminted{java}{gobble=2,linenos}

  \begin{javacode}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{javacode
  }

  % definicja dodatkowych opcji

  \begin{javacode*}{linenos=false}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{javacode*
  }
  Użycie newminted

  Istnieje także możliwość definicji własnej nazwy dla środowiska:

  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \newminted[ja]{java}{frame=single}
  \begin{ja}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{ja
  }
  Własna nazwa środowiska

Niektóry opcje konfiguracyjne

minted pozwala na użycie szeregu opcji konfiguracyjnych, które mają wpływ na sposób formatowania kodu źródłowego. Poniżej lista tych parametrów dla mnie najważniejszych.

 • baselinestretch (auto|dimension) – ustalenie odstępu pomiędzy wierszami:
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        baselinestretch=1.5
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  baselinestretch
 • firstline (integer) – pierwsza linia kodu źródłowego do pokazania, domyślnie wartość 1
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        firstline=2
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  firstline
 • lastline (integer) – ostatnia linia kodu źródłowego do wyświetlania, pozostałe będą ignorowane, domyślnie ostatnia linia
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        lastline=2
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  lastline
 • firstnumber (auto|integer) – numer pierwszej linii, jeżeli włączone jest ich numerowanie
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  \begin{minted}[gobble=2,
        linenos,
        firstnumber=43
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  firstnumber
 • frame (none|leftline|topline|bottomline|lines|single) – format ramki wokół kodu xródłowego
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        frame=lines
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  frame
 • gobble (integer) – wycięcie określonej ilości znaków na początku kodu, przydatne aby niwelować wcięcia z kodu Latex
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  \begin{minted}[gobble=2]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
  gobble
 • linenos (boolean) – dodanie numeracji do poszczególnych linii
  Kod Latex Efekt działania
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  \begin{minted}[gobble=2,
        linenos
  ]{java}
    private boolean hello() {
      return true;
    }
  \end{minted
  }
 • samepage (boolean) – nie dzieleniu kodu między różne strony
 • showspaces (boolean) – zaznaczenie spacji (i u mnie nie zadziałało…)

Źródła