Posts Tagged rh033

Usunięcie rozszerzenia z nazwy pliku w bashu

Prosty problem do rozwiązania: w skrypcie napisanym w Bashu z nazwy pliku usunąć jego rozszerzenie, czyli zostawić sobie tylko nazwę pliku. Przez rozszerzenie rozumiem wszystko co występuje po ostatniej kropce.

Pierwszym moim pomysłem było utworzenie wyrażenia regularnego, ale to wygląda jak strzelanie z armaty do muchy. Więc trzeba zajrzeć do dokumentacji polecenia bash, i tam można znaleźć taką oto definicję:

${parameter%word}
${parameter%%word}
    Remove matching suffix pattern.

Konstrukcja ta działa następująco: w wartości podanego parametru (parameter) wyszukuje zadany ciąg znaków (word) i w przypadku znalezienie ucina jego jak najkrótszy fragment (w przypadku użycia %) lub jak najdłuższy (w przypadku użycia %%).

Tak będzie wyglądało usunięcie jakiegoś rozszerzenia z pliku:

~$ PLIK=nazwa.jeden.dwa
~$ echo ${PLIK%.dwa}
nazwa.jeden

Jak widać w efekcie ciąg znaków .dwa został usunięty. Teraz trzeba rozszerzyć to zachowanie na dowolne rozszerzenie, czyli zamiast rozszerzenia użyć znaku * (gwiazdki):

~$ PLIK=nazwa.jeden.dwa
~$ echo ${PLIK%.*}
nazwa.jeden
~$ echo ${PLIK%%.*}
nazwa

Proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy % a %%. W przypadku użycia % zostało usunięte tylko ostatnia rozszerzenie (czyli najkrótszy ciąg mogący zostać dopasowany). Natomiast przy użyciu %% zostały usunięte znaki od wystąpienia pierwszej kropki, czyli największy zakres jaki pasował do zdefiniowanego wzorca.

Istnieje także wariant tego polecenia umożliwiający usuwanie pierwszych znaków (czyli prefiksu), zamiast znaku % należy użyć #:

${parameter#word}
${parameter##word}
    Remove matching prefix pattern.

Źródła

Tags: , , , , , , ,

Wyświetlenie zawartości pliku od końca

Ostatnio zapragnąłem obejrzeć sobie zawartość z plikiem logu serwera Apache. Cel był następujący:

 • wybrać tylko określone linie przy użyciu polecenia grep
 • wyświetlić 20 ostatnich linii
 • wyświetlić je od końca, tak aby linie które pojawiają się na końcu były wyświetlane jako pierwsze

Dwa pierwsze punkty w realizacji są proste:

grep 'GET / ' access.log | tail -n 20

Teraz pozostaje odwrócić kolejność linii. Pierwsze moje skojarzenie to polecenie sort z przełącznikiem -r, czyli coś takiego:

grep 'GET / ' access.log | tail -n 20 | sort -r

Niestety, to nie zadziała. Dostaniemy nie odwróconą zawartość pliku, ale po prostu posortowany plik od wartości największej do najmniejszej.

Więc pozostaje dodanie numeracji do pliku (polecenie cut -n i posortowanie zawartości:

grep 'GET / ' access.log | tail -n 20 | cat -n | sort -rn

Efekt tym razem odpowiedni, ale jeszcze zostały dodatkowe linie z numeracją, można je usunąć za pomocą polecenia cut:

grep 'GET / ' access.log | tail -n 20 | cat -n | sort -rn | cut -f 2-

I koniec końców efekt jest zgodny z oczekiwaniami.

Przeglądając jeszcze dokumentację do polecenia cat zauważyłem jeszcze jedną komendę: tac, która działa jako odwrotność polecenia cat. Używając tej komendy, skrypt będzie wyglądał następująco:

grep 'GET / ' access.log | tail -n 20 | tac

I po sprawie :). Morał: warto czytać strony MAN, można zaoszczędzić sporo czasu, pisania i mocy maszyny.

Źródła

Tags: , , , , ,

Mapa myśli z poleceń VIMa

Mapa myśli przedstawiająca polecenia z VIMa. Całości pochodzi ze strony: Learning Vim The Pragmatic Way.

Mapa myśli poleceń VIMa

PDF z mapą myśli poleceń VIMa

Źródła

Tags: , , , , ,