Archive for Grudzień, 2010

Znaczenie poszczególnych katalogów w JBoss AS

Serwer aplikacji JBoss AS (jak każda większa aplikacja) jest podzielony na wiele różnych katalogów, mających różne znaczenie.

Struktura katalogu głównego

Katalogi serwera w JBoss 5

Katalogi serwera w JBoss 5

Katalogi serwera w JBoss 6

Katalogi serwera w JBoss 6

 • bin – skrypty niezbędne do uruchomienia oraz zatrzymania serwera, różne inne narzędzie pozwalające na zarządzanie serwerem
 • client – niezbędne biblioteki do uruchomienia aplikacji klienckich
 • common/deploy – aplikacja, które są uruchamiane we wszystkich profilach
 • common/lib – pliki jar, które są używane przez wszystkie profile
 • docs – schematy XSD oraz DTD używane przez różne pliki konfiguracyjne, pliki z licencjami oraz przykładowe konfiguracja dla JTA, JMS oraz źródeł danych
 • lib – biblioteki niezbędne do uruchomienia jądra serwera aplikacji
 • server – w tym katalogu umieszczone są wszystkie konfiguracje serwera

Struktura katalogu z profilami (server)

Rodzaje profili w JBoss 5

Rodzaje profili w JBoss 5

Rodzaje profili w JBoss 6

Rodzaje profili w JBoss 6

 • default – podstawowa konfiguracja pozwalająca na uruchamianie aplikacji, najczęściej używana do uruchamiania aplikacji JEE, nie zawiera usług JAXR, IIOP oraz elementów związanych z klastrowaniem
 • all – konfiguracja z pełnym wsparciem JEE, łącznie z klastrowaniem oraz usługami RMI/IIOP
 • minimal – podstawowa konfiguracja, która umożliwia uruchomienie serwera WWW, bez żadnych dodatkowych komponentów
 • standard – konfiguracja przygotowana do zapewnianie jak najlepszej zgodności z komponentami JEE
 • jbossweb-standalone
 • web – konfiguracja przygotowana do instalacji aplikacji webowych, zawiera włąc-
  zony usługę JBoss Web oraz wsparcie dla JPA oraz JTA/JCA
 • production – konfiguracja przygotowana do uruchomienia na serwerach produkcyjnych (o różnicach mięszy profilami all a production można poczytać w tym wpisie: Różnice w konfiguracji pomiędzy profilami all i production w JBoss EAP 5)

Struktura katalogów w danym profilu

Struktura katalogu w ramach profilu

Struktura katalogu w ramach profilu

 • conf – katalog zawiera pliki konfiguracyjne związane z danym profilem
 • deploy – podstawowy katalog, w którym znajdują się aplikacje instalowane w ramach serwera
 • deployers – usługi, które są odpowiedzialne za poprawne rozpoznanie oraz zainstalowanie właściwej aplikacji
 • deploy-hasingelton – w katalogu tym nalezy umieścić aplikacje, które powinny być uruchomione tylko jeden raz w jednym momencie w ramach klastra
 • farm – aplikacje umieszczone w tym katalogu zostaną automatycznie zainstalowane w ramach całego klastra
 • lib – biblioteki danego profilu, wspólne dla wszystkich działających aplikacji
 • log – logi serwera
 • data – katalog przeznaczony do zapisywania informacji przez aplikacje, znajdują się w nim m.in. domyślna baza danych serwera
 • tmp – katalog tymczasowy, do którego są rozpakowywane poszczególne aplikacje podczas ich instalacji w ramach serwera
 • work – katalog tymczasowy używany przez usługę JBoss Web

Tags: ,

Przywrócenie przycisku wywołującego listę aplikacji w Androidzie

Niedawno zainstalowałem nową wersję Andorida 2.2 jak zwykle po takim kroku należy system skonfigurować. Postanowiłem dostosować pasek pozwalający m.in. na wyświetlenie listy aplikacji i dodać do niego możliwość wywołania innej aplikacji. Jest to dosyć proste, wystarczy wybrany skrót do aplikacji przytrzymać chwilę palcem a następnie przesunąć na wybraną pozycje paska. Niestety, jak to czasem bywa, palec się omsknął i aplikacji wylądował w miejscu przycisku pozwalającego na wyświetlanie listy zainstalowanych aplikacji:

Ikona Gmaila na pasku

Ikona Gmaila na pasku

I pojawił się problem: jak przywrócić odpowiedni przycisk. Na szczęście problem nie jest trudny do rozwiązania, i sprowadza się utworzenia odpowiedniego skrótu a następnie umieszczenie go ponownie na dawnym miejscu.

Instrukcja w kilku krokach:

 1. Należy przytrzymać palec na pustej części ekranu, aż wyświetli się menu pozwalająca na dodanie na pulpit nowej aplikacji i wybrać opcję Custom shortcut:
  Custom shortcut

  Custom shortcut

 2. Pojawi się okienko, które pozwoli na definicję skrótu, należy wybrać przycisk Pick your activity
 3. Z nowej listy wybrać pozycję Launcher Actions:
  Pick your activity

  Pick your activity

 4. Teraz czas na wybranie odpowiedniego przycisku: Open/close App Drawer:
  Launcher actions

  Launcher actions

 5. Zatwierdzenie i utworzenie skrótu:
  Zdefiniowany skrót

  Zdefiniowany skrót

 6. Teraz pozostaje tylko przeciągną nowo utworzony skrót na swoje miejsce na pasku:
  Odzyskane menu

  Odzyskane menu

Źródła

Tags: ,