Jedną z usług jakie oferuje system monitorujący RHQ Server jest monitorowanie bazy danych MySQL. Niestety, ta baza danych nie jest (a przynajmniej u mnie nie została) wykrywana automatycznie przez agenta monitorującego. Na szczęście dodanie jej obsługi nie jest bardzo kłopotliwe.

Pierwszym krokiem powinno być wybranie serwera (platformy) na której znajduje się baza danych (oczywiście, musi tam być również wcześniej zainstalowany i działający agent). Następnie wybieramy zakładkę INVENTORY->OVERVIEW. Strona ta wyświetli listę monitorowanych serwerów. Na samym dole znajduje się lista rozwijalna o nazwie Manually Add z której wybieramy serwer MySql.

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

RHQ - Dodanie bazy danych MySql

Zostanie wyświetlona strona, na której będzie można zdefiniować potrzebne parametry do połączenia.

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

RHQ - Konfiguracja połączenia z MySQL

Trzeba podać następujące parametry definiujące połączenie:

  • listen host – numer IP lub nazwa komputera na którym działa MySql
  • listen port – port, na którym nasłuchuje baza danych
  • database name – nazwa bazy danych z którą należy się połączyć
  • JDBC driver class – sterownik JDBC
  • role name – nazwa użytkownika użytego do połączenia
  • role password – hasło użytkownika

Po zatwierdzeniu opcji monitorowanie powinno działać. Niestety, wtyczka ta jest dosyć uboga, ciągle znajduje się ona w wazie eksperymentalnej i nie udostępnia dużej ilości opcji.

Źródła