W domyślnej instalacji JBoss używa wewnętrznie bazy danych HSQLDB. Jest to baza danych napisana w 100% w Javie. Całkiem dobrze sprawdza się w prostych zastosowaniach jako baza danych wbudowana, ale bywają z nią problemy jeżeli nasze wymagania rosną.

W przypadku serwera JBoss baza ta posiada kilka zalet:

  • bardzo dobrze sprawdza się w środowisku deweloperskim
  • jest skonfigurowana do działania od razu po instalacji serwera, nie wymaga żadnej konfiguracji
  • prosta w użyciu

Ale jest także szereg wad, które uniemożliwiają jej używanie w systemie produkcyjnym, charakteryzującym się potrzebą dużej wydajności i niezawodności:

  • brak izolacji transakcji
  • problemy z wyciskania wątków czy socketów
  • występowanie błędów w przypadku błędnego zamknięcia bazy danych
  • problemy ze stabilnością w przepadku dużego obciążenia serwerów

Zaleca się, aby w systemach produkcyjnych zmienić bazę danych HSQLDB na inną, bardziej stabilną i o większych możliwościach. Zmiana konfiguracji po stronie serwera JBoss nie jest bardzo skomplikowana, należy wykonać kilka kroków. Poniższy opis odnosi się do bazy danych MySql, ale nie powinno sprawić wielkich trudności przerobienie go na dowolną inna bazę danych.

Krok 1: Instalacja serowników bazy danych

Pierwszym krokiem powinna być instalacja odpowiednich sterowników bazy danych. Należy skopiować je do katalogu $JBOSS_HOME/common/lib. W tym katalogu znajdują się biblioteki dostępne we wszystkich profilach, więc będzie można w każdym z nich ich używać.

W przypadku bazy danych MySql odpowiednie sterowniki można pobrać ze strony producenta: Download Connector/J. Pobrane archiwum należy rozkompresować i skopiować znajdujący się tam plik mysql-connector-java-*.jar do katalogu $JBOSS_HOME/common/lib lub też katalogu [lib] danego profilu.

Krok 2: Konfiguracja bazy danych

Kolejnym krokiem jest utworzenie bazy danych oraz odpowiedniego użytkownika. Należy połączyć się z bazą danych i wydać odpowiednie polecenia:

$ mysql -u root

Teraz wystarczy utworzyć bazę danych i odpowiedniego użytkownika:

1
2
CREATE DATABASE jboss_server;
GRANT ALL PRIVILEGES ON jboss_server.* TO jboss_user@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo';

Oczywiście nazwa bazy danych, użytkownika oraz hasło należy sobie odpowiednio dobrać. Jeżeli baza danych nie znajduje się na tym samym serwerze co serwer aplikacji, to także należy odpowiednio zmodyfikować ten wpis (czyli zmienić localhost na odpowiednią nazwę hosta).

Krok 3: Konfiguracja domyślnego źródła danych

Domyślna baza danych nazywa się DefaultDS i jej konfiguracja (dla wbudowanej bazy danych) znajduje się w pliku deploy/hsqldb-ds.xml dla danej konfiguracji serwera JBoss. Aby używać innej bazy danych, należy:

  • usunąć plik hsqldb-ds.xml z katalogu deploy (najlepiej przenieść do go innej katalogu)
  • utworzyć nową definicję domyślnej bazy danych specyficzną dla wybranego serwera bazodanowego

Warto pamiętać, że przykładowe konfiguracje źródeł danych dla różnych baz danych można znaleźć w katalogu $JBOSS_HOME/docs/examples/jca.

Czyli należy usunąć plik hsqldb-ds.xml a następnie utworzyć plik default-ds.xml dla bazy danych MySql:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
  <local-tx-datasource>
    <jndi-name>DefaultDS</jndi-name>
    <connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/jboss_server</connection-url>
    <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class>
    <user-name>jboss_user</user-name>
    <password>haslo</password>
    <exception-sorter-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLExceptionSorter</exception-sorter-class-name>
    <valid-connection-checker-class-name>org.jboss.resource.adapter.jdbc.vendor.MySQLValidConnectionChecker</valid-connection-checker-class-name>
  </local-tx-datasource>
</datasources>

Krok 4: Konfiguracja JMS

W domyślnej konfiguracji JMS korzysta z wbudowanej bazy danych. Zakłada, że tą bazą danych jest HSQLDB. Konfiguracja dostępu znajduje się w pliku deploy/messaging/hsqldb-persistence-service.xml. Należy zamiast tego pliku przygotować konfigurację specyficzną dla bazy danych. Przykładowe konfiguracje można znaleźć w katalogu $JBOSS_HOME/docs/examples/jms.

W podanej konfiguracji wystarczy skopiować plik $JBOSS_HOME/docs/examples/jms/mysql-persistence-service.xml do katalogu deploy/messaging/ oraz usunąć plik hsqldb-persistence-service.xml.

Po tych operacjach wystarczy uruchomić ponownie serwer aplikacji JBoss i jeżeli nie wystąpiły żadne błędy, powinniśmy mieć już zdefiniowaną zewnętrzną bazę danych dla serwera.

Źródła

Tags: , , , , ,