Domyślną implementacją JSF w serwerze aplikacji JBoss AS w wersji 4.2 oraz 5 jest biblioteka o nazwie Mojarra. Wcześniej była używana biblioteka Apache MyFaces. Ponieważ istnieje wiele różnych implementacji JSF, może zajść potrzeba użycia własnej wersji. Aby jej używać, trzeba zrobić dwie rzeczy:

  • dodać biblioteki do pakietu z aplikacją
  • poinformować serwer JBoss, aby używał dostarczonej biblioteki, a nie dostarczanych z serwerem, czyli zmodyfikować plik web.xml:
    <context-param>
    <param-name>org.jboss.jbossfaces.WAR_BUNDLES_JSF_IMPL</param-name>
    <param-value>true</param-value>
    </context-param>

Źródła