W JSF ziarno zarządzane (managed bean) może mieć jeden z czterech zakresów:

 • application
  Obiekt o takim czasie życia funkcjonuje przez cały okres życia aplikacji, czyli jest tworzony w momencie uruchamiania aplikacji i niszczony w momencie zatrzymywania jej działania.
 • session
  Ziarna oznaczone w ten sposób mają czas życie ograniczony do długości trwania sesji. Czyli są tworzone w momencie tworzenia sesji i niszczone razem z jej zakończeniem. Sesja może zostać zniszczona: ręcznie przez aplikację lub też jej czas życia się skończył. Dlatego też dany obiekt może brać udział w wielu zapytaniach wysyłanych do serwera (np. przechowywać stan koszyka w sklepie internetowych).
 • request
  Czas życia ziarna jest ograniczony do pojedynczego zapytania, czyli od momentu rozpoczęcia przetwarzania żądania wyświetlenia strony do momentu jej całkowitego utworzenia. Po wysłaniu strony do klienta obiekt jest niszczony.
 • none
  Brak zakresu działania, używany czasem w dla ziaren zarządzających innymi obiektami.

Przykładowa definicji ziarna w pliku faces-config.xml:

<managed-bean>
    <managed-bean-name>customer</managed-bean-name>
    <managed-bean-class>
        com.mycompany.mybeans.CustomerBean
    </managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
    <managed-property>
        <property-name>mailingAddress</property-name>
        <value>#{addressBean.mail}</value>
    </managed-property>
    <managed-property>
        <property-name>streetAddress</property-name>
        <value>#{addressBean.street}</value>
    </managed-property>
    <managed-property>
        <property-name>customerType</property-name>
        <value>New</value>
    </managed-property>
</managed-bean>

Powyższy przykład pokazuje w jaki sposób zdefiniować zarządzalne ziarno oraz jak je zainicjalizować początkowymi wartościami.