Serwer aplikacji JBoss AS (jak każda większa aplikacja) jest podzielony na wiele różnych katalogów, mających różne znaczenie.

Struktura katalogu głównego

Katalogi serwera w JBoss 5

Katalogi serwera w JBoss 5

Katalogi serwera w JBoss 6

Katalogi serwera w JBoss 6

 • bin – skrypty niezbędne do uruchomienia oraz zatrzymania serwera, różne inne narzędzie pozwalające na zarządzanie serwerem
 • client – niezbędne biblioteki do uruchomienia aplikacji klienckich
 • common/deploy – aplikacja, które są uruchamiane we wszystkich profilach
 • common/lib – pliki jar, które są używane przez wszystkie profile
 • docs – schematy XSD oraz DTD używane przez różne pliki konfiguracyjne, pliki z licencjami oraz przykładowe konfiguracja dla JTA, JMS oraz źródeł danych
 • lib – biblioteki niezbędne do uruchomienia jądra serwera aplikacji
 • server – w tym katalogu umieszczone są wszystkie konfiguracje serwera

Struktura katalogu z profilami (server)

Rodzaje profili w JBoss 5

Rodzaje profili w JBoss 5

Rodzaje profili w JBoss 6

Rodzaje profili w JBoss 6

 • default – podstawowa konfiguracja pozwalająca na uruchamianie aplikacji, najczęściej używana do uruchamiania aplikacji JEE, nie zawiera usług JAXR, IIOP oraz elementów związanych z klastrowaniem
 • all – konfiguracja z pełnym wsparciem JEE, łącznie z klastrowaniem oraz usługami RMI/IIOP
 • minimal – podstawowa konfiguracja, która umożliwia uruchomienie serwera WWW, bez żadnych dodatkowych komponentów
 • standard – konfiguracja przygotowana do zapewnianie jak najlepszej zgodności z komponentami JEE
 • jbossweb-standalone
 • web – konfiguracja przygotowana do instalacji aplikacji webowych, zawiera włąc-
  zony usługę JBoss Web oraz wsparcie dla JPA oraz JTA/JCA
 • production – konfiguracja przygotowana do uruchomienia na serwerach produkcyjnych (o różnicach mięszy profilami all a production można poczytać w tym wpisie: Różnice w konfiguracji pomiędzy profilami all i production w JBoss EAP 5)

Struktura katalogów w danym profilu

Struktura katalogu w ramach profilu

Struktura katalogu w ramach profilu

 • conf – katalog zawiera pliki konfiguracyjne związane z danym profilem
 • deploy – podstawowy katalog, w którym znajdują się aplikacje instalowane w ramach serwera
 • deployers – usługi, które są odpowiedzialne za poprawne rozpoznanie oraz zainstalowanie właściwej aplikacji
 • deploy-hasingelton – w katalogu tym nalezy umieścić aplikacje, które powinny być uruchomione tylko jeden raz w jednym momencie w ramach klastra
 • farm – aplikacje umieszczone w tym katalogu zostaną automatycznie zainstalowane w ramach całego klastra
 • lib – biblioteki danego profilu, wspólne dla wszystkich działających aplikacji
 • log – logi serwera
 • data – katalog przeznaczony do zapisywania informacji przez aplikacje, znajdują się w nim m.in. domyślna baza danych serwera
 • tmp – katalog tymczasowy, do którego są rozpakowywane poszczególne aplikacje podczas ich instalacji w ramach serwera
 • work – katalog tymczasowy używany przez usługę JBoss Web

Tags: ,