Niedawno zainstalowałem nową wersję Andorida 2.2 jak zwykle po takim kroku należy system skonfigurować. Postanowiłem dostosować pasek pozwalający m.in. na wyświetlenie listy aplikacji i dodać do niego możliwość wywołania innej aplikacji. Jest to dosyć proste, wystarczy wybrany skrót do aplikacji przytrzymać chwilę palcem a następnie przesunąć na wybraną pozycje paska. Niestety, jak to czasem bywa, palec się omsknął i aplikacji wylądował w miejscu przycisku pozwalającego na wyświetlanie listy zainstalowanych aplikacji:

Ikona Gmaila na pasku

Ikona Gmaila na pasku

I pojawił się problem: jak przywrócić odpowiedni przycisk. Na szczęście problem nie jest trudny do rozwiązania, i sprowadza się utworzenia odpowiedniego skrótu a następnie umieszczenie go ponownie na dawnym miejscu.

Instrukcja w kilku krokach:

 1. Należy przytrzymać palec na pustej części ekranu, aż wyświetli się menu pozwalająca na dodanie na pulpit nowej aplikacji i wybrać opcję Custom shortcut:
  Custom shortcut

  Custom shortcut

 2. Pojawi się okienko, które pozwoli na definicję skrótu, należy wybrać przycisk Pick your activity
 3. Z nowej listy wybrać pozycję Launcher Actions:
  Pick your activity

  Pick your activity

 4. Teraz czas na wybranie odpowiedniego przycisku: Open/close App Drawer:
  Launcher actions

  Launcher actions

 5. Zatwierdzenie i utworzenie skrótu:
  Zdefiniowany skrót

  Zdefiniowany skrót

 6. Teraz pozostaje tylko przeciągną nowo utworzony skrót na swoje miejsce na pasku:
  Odzyskane menu

  Odzyskane menu

Źródła

Tags: ,