Serwer aplikacji JBoss udostępnia poprzez szereg ziaren możliwość zarówno sprawdzenia stanu w jakich one się znajdują, jak i wykonywanie różnych operacji na nich. Dostać się do nich można poprzez konsolę JMX.

Poniżej znajduje się lista tych bardziej interesujących (ale w żadnym wypadku nie jest to lista ani pełna, ani wyczerpująca):

 • java.lang:type=OperatingSystem
  Pozwala na wyświetlenie informacji o systemie operacyjnym na którym jest uruchomiony serwer aplikacji. Można tu odczytać takie informacje o ilości otwartych plików, ilości i zużyciu pamięci, architekturze serwera, obciążeniu serwera, ilości procesorów.
 • java.lang:type=ClassLoading
  Informacje o załadowanych klasach w JVM: ilość załadowanych klas, ilość usuniętych klas, całkowita ilość załadowanych klas. Można także włączyć opcję Verbose, która spowoduje, że w momencie ładowania jakiejś klasy zostanie wypisany na standardowe wyjście komunikat o tym. Może to być przydatne podczas debugowania aplikacja, w przypadku problemów z ładowaniem klas.
 • java.lang:type=Compilation
  Informacje o kompilatorze oraz czasie jaki został poświęcony na kompilację kodu do bytecodu.
 • java.lang:type=GarbageCollector,name=nazwa kolektora
  Informacje o odśmiecaczu, takie jak ile razy był uruchomiony, ile czasu potrzebował do działania, nazwy przestrzeni na zmienne używane przez grabage collector.
 • java.lang:type=Memory
  Informacje o aktualnym stanie pamięci w JVM. Istnieje możliwość włączenia trybu Verbose, dzieki któremu można się dowiedzieć o pamięci zwalnianej przez odśmiecacz. Można także wymusić wywołanie garbage collectora poprzez metodę gc(). Funkcjonalnie odpowiada to wywołaniu metody System.gc().
 • java.lang:type=Runtime
  Szereg informacji o maszynie wirtualnej Javy, takie jak: ścieżka klas, właściwości JVM, argumenty wejściowe dla JVM, nazwa producenta JVM, wersja JVM, lista bibliotek dla JVM, czas działania.
 • java.lang:type=Threading
  Interfejs ten pozwala na zapoznanie i zarządzanie wątkami uruchomionymi w ramach maszyny wirtualnej Javy. Przy jego pomocy można uzyskać zarówno informacje o ilości uruchomionych wątków, ich numerach ID oraz informacje o poszczególnych wątkach.
  Dostępna jest także metoda, pozwalające na sprawdzenie czy nie ma wątków zablokowanych (findDeadlockedThreads).
 • jboss:type=Service,name=SystemProperties
  Pozwala na wyświetlenie informacji systemowych. Posiada metodę showAll, która wyświetla wszystkie właściwości w kolejności alfabetycznej. Można się dowiedzieć co kryje się pod systemowymi właściwościami używanymi przez serwer aplikacji, takimi jak: jboss.server.data.dir czy jboss.server.name.
 • jboss:service=JNDIView
  Pozwala na wyświetlenie obiektów zarejestrowanych w JNDI. Posiada dwie metody list oraz listXML, które pozwalają wyświetlić informacje o poszczególnych obiektach i ich nazwach zarejestrowanych w JNDI. Przydatne w przypadku problemów z obiektami pozyskiwanymi z katalogu, takimi jak brak nie rozpoznana nazwa, problem z rzutowaniem klas.
 • jboss.system:type=Log4jService,service=Logging
  Pozwala na konfigurację logowania serwera JBoss. Logowanie odbywa się przy użyciu biblioteki Log4j a to ziarno pozwala na bezpośrednią modyfikację jej konfiguracji: zmianę poziomu logowania, zmianę sposobu logowania poszczególnych komponentów, konfigurację czy przechwytywać komunikaty wypisywane na standardowe wyjście, plik konfiguracyjny i okres jego sprawdzania.
 • jboss.system:service=ThreadPool
  Pozwala na sprawdzanie oraz zarządzanie rozmiarem puli wątków. Można sprawdzić ilość połączeń oczekujących na obsługę (parametr QueueSize) i w razie potrzeby zwiększyć ilość działających wątków (parametr MaximumPoolSize).
 • jboss.system:type=Server
  Podstawowe informacje o serwerze aplikacji JBoss: wersja, data zbudowania, data uruchomienia. Pozwala także na wyłączenie serwera, uruchomienie odśmiecacza.
 • jboss.system:type=ServerConfig
  Lokalizacja szeregu katalogów używanych przez JBossa, takich jak katalog domowy, tymczasowy i inne. Pozwala także na konfigurację sposobu opuszczania JVM w momencie kończenia pracy przez serwer aplikacji (czy JVM także ma kończyć swoją pracę w momencie zamykania JBossa).
 • jboss.system:type=ServerInfo
  Wyświetlenie informacji o JVM oraz systemie operacyjnym. Posiada oprócz tego metody pozwalające na wyświetlenie informacji o zużyciu poszczególnych obszarów pamięci GC (listMemoryPools), wyświetlenie informacji o wybranym pakiecie (displayPackageInfo), zużyciu procesora przez poszczególne wątki (listThreadCpuUtilization), zrzut informacji o wątkach (listThreadDump).

Źródła

Tags: , , , ,