Czasami zdarza się, że brakuje autouzpełniania kodu (np. beanów) podczas edycji stron JSF (lub XHTML) w Eclipsie. Podczas otwierania takiej strony pojawia się następujące ostrzeżenie:

Brak właściwości JSF

Brak właściwości JSF

Informuje ono, że nie zostały włączone właściwości związane z JSF. Od razu także kieruje na stronę JBosstoolsVisualEditorFAQ, gdzie można znaleźć opis problemu i jego rozwiązanie. Niestety, w moim przypadku rozwiązanie nie zadziałało do końca ;), więc poniżej szczegółowa recepta co zrobić, aby włączyć obsługę autouzupełniania kodu na stronach JSF

Pierwszym krokiem jest taka konfiguracja projektu, aby Eclipse wiedział, że używamy JSF. Należy zaznaczyć projekt w widoku Project Explorer, wywoałć menu przy użyciu prawego klawisza myszy, wybrać pozycję Configure, i na końcu Add JSF Capabilities.

Dodanie możliwości związane z JSF

Dodanie możliwości związane z JSF

Zostanie uruchomiony kreator, w którym należy zdefiniować podstawowe informacje o projekcie.

W pierwszym kroku należy podać nazwę projektu, oraz wskazać lokalizację pliku web.xml danego projektu. W moim przypadku obie wartości były zdefiniowane poprawnie.

Kreator dodania właściwości JSF, strona 1

Kreator dodania właściwości JSF, strona 1

W drugim kroku należy zdefiniować trochę więcej parametrów:

  • Web Root – ścieżka dostępu do zasobów WWW
  • Source Folder – ścieżka dostępu do plików źródłowych
  • Classes Folder – ścieżka dostępu do skompilowanych plików źródłowych
  • Lib Folder
  • Servlet Version
  • Context Path
  • Runtime – serwer, na którym będzie publikowana aplikacja

W moim przypadku musiałem skonfigurować dwa parametry ręcznie:

  • Classes Folder – został błędnie wykryty przez kreator, trzeba było zmienić ścieżka do katalogu build/classes
  • Runtime – podać właściwy serwer, który ma być używany do uruchamiania aplikacji
Kreator dodania właściwości JSF, strona 2

Kreator dodania właściwości JSF, strona 2

Po tych modyfikacjach powinno już działać autouzpełnianie beanów zarówno na strona JSF jak i XHTML.

Tags: , , , , , ,