Standardowo (przynajmniej w przypadku JBossa) nie są śledzone przychodzące połączenia HTTP. Może to wprowadzać pewną konsternację :), na szczęście łatwo to zmienić.

Odpowiednie modyfikacje należy wprowadzić w pliku server.xml, który w przypadku JBossa (5.0) znajduje się w katalogu deploy/jbossweb.sar odpowiedniej konfiguracji, z którą serwer jest uruchamiany.

Logowanie odbywa się przez klasę AccessLogValve uruchomianą jako valve (hmm, kranik z angielska, ale nie mam pojęcia jak to będzie po polsku). Należy więc odszukać definicję z tą klasą i ją po prostu odkomentować. Wygląda ona następująco:

80
81
82
83
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve"
    prefix="localhost_access_log." suffix=".log"
    pattern="common" directory="${jboss.server.log.dir}"
    resolveHosts="false" />

Konstrukcję tę można umieścić w dowolnym kontenerze (Context, Host, Engine) i będą wtedy zapisywane wszystkie połączenia przechodzące przez dany komponent.

Dopuszczalne parametry konfiguracyjne:

 • className
  Nazwa klasy, która ma odpowiadać za obsługę logowania. Do wyboru są dwie wartości:

  • org.apache.catalina.valves.AccessLogValve – bardziej ogólna, umożliwia zdefiniowanie zakresu logowanych informacji
  • org.apache.catalina.valves.FastCommonAccessLogValve – klasa przeznaczona do wykorzystania na systemach produkcyjnych, umożliwia jedynie na logowanie informacji w formacie common lub combined
 • prefix
  Ciąg znaków dodawany na początku nazwy pliku z logiem. Domyślną wartością jest access_log.
 • suffix
  Ciąg znaków dodawany na końcu nazwy pliku z logami.
 • pattern
  Ciąg znaków zawierający informacje o tym, co powinno zostać zapisane w pliku z logami. Może to być definicja używający specjalnych znaczników lub też słowa common lub combined oznaczające jeden ze standardów logowanych informacji. Dokładną specyfikację można znaleźć w dokumentacji Tomcata.
 • directory
  Ścieżka dostępu do katalogu w którym powinny być zapisywane pliki z logami.
 • resolveHosts
  Jeżeli zostanie ustawiona na true to adresy IP zostaną zamienione na nazwy domenowe (będzie to negatywnie wpływało na wydajność, ponieważ będą potrzebne dodatkowe zapytania do serwera DNS). Jeżeli parametr przyjmie wartość false, zostaną użyte adresy IP.
 • rotatable
  Parametr określa, czy plik z logami ma być rotowany. Domyślnie przyjmuje wartość true. Jeżeli zostanie ustawiony na false, plik z logiem nigdy nie będzie rotowany oraz zawartość pola fileDateFormat zostanie zignorowana.
 • condition
  Włączenie logowania warunkowego. Jeżeli parametr zostanie ustawiony na jakąś wartość, to informacja o połączeniu zostanie zalogowań tylko wtedy, gdy ServletRequest.getAttribute() będzie równe null. Jeżeli wartością parametru będzie loguj, to połączenie zostanie zalogowane tylko wtedy, gdy będzie spełniony ten warunek: ServletRequest.getAttribute("loguj") == null.
 • fileDateFormat
  Pozwala na określenie formatu daty w nazwie pliku z logiem. Jednocześnie decyduje o tym, jak często plik ten będzie rotowany. Aby włączyć rotowanie co godzinę, można ustawić wartość parametru tak: yyyy-MM-dd.HH.

Źródła

Tags: , , , , ,