Ostatnio jakoś zaczęła irytować mnie konieczność logowanie się do KDE (z którego na co dzień korzystam). System operacyjny mam zainstalowany na szyfrowanym dysku twardym, więc przed jego uruchomieniem muszę podać odpowiednie hasło zanim będzie możliwe zamontowanie partycji systemowych. Także w moim przypadku dodatkowe podawanie hasła podczas pierwszego logowania nie zwiększa bezpieczeństwa systemu, a jedynie spowalnia proces startu całej maszyny.

Włączenie automatycznego logowania w KDE wymaga wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w pliku konfiguracyjnym menadżera logowania KDM. W przypadku Ubuntu plik ten znajduje się w tym miejscu: /etc/kde4/kdm/kdmrc. Należy odszukać w nim sekcję oznaczoną [X-:0-Core] i zmodyfikować poniższe opcje (czyli odkomentować w razie potrzeby i zmodyfikować ich zawartość):

  • AutoLoginEnable=true – włączenie automatycznego logowania
  • AutoLoginUser=login – podanie loginu użytkownika, który ma zostać automatycznie zalogowany
  • AutoLoginLocked=true – po automatycznym zalogowaniu użytkownika blokuje sesję, czyli dzięki tej opcji można zalogować się do systemu, ale dokąd hasła nie podamy, nie będziemy mogli korzystać z konta

Teraz pozostaje zrobić restart maszyny i zobaczyć czy logowanie funkcjonuje tak jak nam zależy.

Trzeba pamiętać, że automatyczne logowanie może obniżyć poziom bezpieczeństwa systemu, więc należy uważać tej funkcji z uwagą.

Tags: , ,