Czasem istnieje następująca sytuacja: musimy zobaczyć co dana aplikacja wypisuje na ekranie, ale jest ona uruchomiona na innym terminalu (do którego nie mamy dostępu) lub też działa w tle i jej komunikaty lądują w nicości (czyli /dev/null). Można to zrobić za pomocą polecenia strace. Polecenie to służy generalnie do śledzenia wywołań systemowych.

strace -f -e trace=write -e write=1,2 -p PID

Opis opcji konfiguracyjnych:

 • -f – śledzi także procesu potomne monitorowanego procesu
 • -e trace=write – śledzenie informacji zapisu
 • -e write=1,2 – deskryptory plików, dla których mają być śledzone zapisy (tutaj stdout i stderr)
 • -p PID – numer procesu, który ma być śledzony

Demonstracja

 1. Utworzyć skrypt o nazwie trace_test.sh
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  #!/bin/bash

  echo PID: $$

  for I in `seq 1 1000`
  do
  echo "Linia $I"
  sleep 2
  done

  Skrypt ten wyświetli numer PID z jakim został uruchomiony oraz bedzie wyświetlał komunikat co dwie sekundy.

 2. Uruchomić powyższy skrypt:
  $ bash ./trace_test.sh
 3. Należy teraz otworzyć drugą konsolę i wykonać w niej polecenie:
  strace -f -e trace=write -e write=1,2 -p PID

  W miejsce PID należy wpisać numer wyświetlony przez skrypt trace_test.sh. Przykładowy wynik działania:

  Process 14589 attached - interrupt to quit
  --- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
  write(1, "Linia 5\n", 8)                = 8
   | 00000  4c 69 6e 69 61 20 35 0a                           Linia 5.          |
  Process 14598 attached
  Process 14589 suspended
  Process 14589 resumed
  Process 14598 detached
  --- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
  write(1, "Linia 6\n", 8)                = 8
   | 00000  4c 69 6e 69 61 20 36 0a                           Linia 6.          |
  Process 14599 attached
  Process 14589 suspended
  Process 14589 resumed
  Process 14599 detached
  --- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
  write(1, "Linia 7\n", 8)                = 8
   | 00000  4c 69 6e 69 61 20 37 0a                           Linia 7.          |
  Process 14601 attached
  Process 14589 suspended
  Process 14589 detached
  Process 14601 detached

Analiza takich danych może nie jest najłatwiejsza, ale zawsze dobrze mieć trochę więcej informacji :).

Źródła

Tags: , , , , ,