W edytorze tekstu Vim istnieje możliwość sprawdzania pisowni w języku polskim.

Włączenie tej funkcji nie jest trudne, w trybie command należy wydać następujące polecenie:

:setlocal spell spelllang=pl

Spowoduje ono włączenie polskiego słownika i automatyczne kolorowanie błędnych znaków.

Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie tego polecenia, to należy jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących pobrania odpowiedniego słownika. Poniższe przykłady pochodzą z wersji edytora okienkowego (czyli z gVima), w przypadku Vima pytania są takie same, ale podawane są odpowiednio w linii poleceń. Podczas testu używałem Vima w wersji 7.2.330.

Pierwsze pytanie dotyczy prośby o wyrażenie zgody na utworzenie katalogu ~/.vim/spell. W katalogu tym będę trzymane odpowiednie słowniki dla używanych języków.

gVim: Utworzenie katalogu dla słownika

gVim: Utworzenie katalogu dla słownika

Oczywiście, podczas pierwszego uruchomienie słownik dla języka polskiego nie jest dostępny. Vim oferuje, że pobierze odpowiedni plik słownika.

gVim: Pobranie pliku ze słownikiem

gVim: Pobranie pliku ze słownikiem

Jeżeli słownik zostanie pomyślnie pobrany, to należy umieścić go w odpowiednim katalogu:

gVim: Zapisanie pliku ze słownikiem

gVim: Zapisanie pliku ze słownikiem

Po tych krokach sprawdzanie pisowni powinno działać. Istniej jeszcze możliwość pobrania pliku o rozszerzeniu sug. Vim także oferuje, że pobierze go samodzielnie. Niestety, przynajmniej w moim przypadku to nie zadziałało (ale sprawdzenie pisowni działa)

gVim: Pobranie pliku z rozszerzeniem sug

gVim: Pobranie pliku z rozszerzeniem sug

Użycie polecenia setlocal w powyższy sposób ma wpływ tylko na aktualnie otwarty dokument. Aby sprawdzenia pisowni działało w każdym otwieranym dokumencie, należy poniższą linię do pliku konfiguracyjnego Vima ~/.vimrc:

setlocal spell spelllang=pl

ja jednak chcę, aby sprawdzanie pisowni (i to w języku polskim) dotyczyło tylko i wyłącznie pików z rozszerzeniem tex. Można to zrobić, definiując odpowiednią komendę, wykonywaną podczas otwierania pliku o odpowiednim typie. Poniższy wpis należy umieścić w pliku ~/.vimrc:

au BufReadPost *.tex setlocal spell spelllang=pl

Teraz pozostaje jeszcze do opanowania odpowiednia klawiszologia (polecenia powinny być wydawane w trybie normalnym):

  • ]s – przeniesienie kursora na następne błędne słowo
  • [s – przeniesienie kursora na poprzednie błędne słowo
  • zg – zdefiniowanie słowa pod kursorem jako poprawne, zostanie ono zapisane w specjalnym pliku
  • zG – zdefiniowanie słowa pod kursorem jako poprawne, ale informacja o tym będzie przechowywana tylko w pamięci RAM
  • zw – zdefiniowanie słowa jako błędnego, zapisanie go w odpowiednim pliku słownika
  • zW – jak wyżej, ale informacje o tym będzie przechowywana tylko w pamięci RAM komputera
  • z= – wyświetlenie ponumerowaną listy podpowiedzi, jeżeli jakieś słowo pasuje, to należy podać jego numer

Więcej informacji można uzyskać w pomocy dołączonej do Vima:

:help spell.txt

Źródła

Tags: , ,