Problem jest prosty: ulega zmianie adres serwera a nasz komputer ciągle łączy się ze starym adresem. Jest to spowodowane tym, że odpowiedzi od serwera DNS są przechowywane w pamięci podręcznej (żeby nie zasypywać biednego serwera DNS ciągle pytaniami). Ponieważ każda odpowiedź z serwera DNS ma pewien czas życia, możemy poczekać aż on upłynie i ponownie zostanie wysłane pytanie, lub też spróbować coś z tym zrobić.

W zależności od konfiguracji, może zadziałać jeden ze sposobów:

  • Restart interfejsów sieciowych – jeżeli jest możliwe, może się okazać najprostszą metodą, ale nie zawsze skuteczną.
  • Używamy demona dnsmasq – demon do przechowywania w pamięci podręcznej adresów DNS. Aby wyczyścić pamięć podręcznę, należy wysłać do niego sygnał SIGHUP
    # kill -SIGHUP $(pgrep dnsmasq)
  • Używamy demona bin – można użyć aplikacji służącej do zarządzaniem tym serwerem rndc
    # rndc flush
  • Używamy demona nscd:
    # /etc/init.d/nscd restart

Tags: , , , , ,