W Javie można rozróżnić kilka typów prymitywnych. Każdy z tych typów charakteryzuje się pewnymi właściwościami, które można zobaczyć w poniższej tabeli. Należny pamiętać, że typy prymitywne są takie same w każdej implementacji Javy, nieżalenie od sprzętu na którym działa. Małe podsumowanie:

Nazwa Rozmiar
w bitach
Minimalna
wielkość
Maksymalna
wielkość
Klasa wrappera
byte 8 -128 127 Byte
char 16 0 216-1 Character
short 16 -215 215-1 Short
int 32 -231 231-1 Integer
long 64 -263 263-1 Long
Nazwa Rozmiar
w bitach
Minimalna
liczba
Maksymalna
liczba
Klasa wrappera
float 32 1.4e-45 3.4028235e+38 Float
double 64 4.9e-324 1.797e+308 Double
boolean 1 Boolean
void Void

Możemy rozróżnić dwa typy konwersji: rozszerzającą i zawężającą. Konwersja rozszerzająca ma miejsce wtedy, gdy rzutujemy daną wartość na typ o szerszym zakresie danych. Odbywa się ona automatycznie w razie potrzeby. Zgodnie z poniższą konwencją:

Rzutowanie typów prostych

W przypadku typu char następuje rzutowanie do typu int, pomimo tego że typ short ma taką samą wielkość. Jest spowodowane tym, że typ char jako jedyne nie pozwala na zapisanie liczb ujemnych, i tym samym reprezentuje większy zakres liczb.

Podczas konwersji z typu long do typu float może mieć miejsce utrata danych.

Natomiast konwersja zawężająca ma miejsce wtedy, gdy podczas konwersji możemy część danych lub też precyzje obliczeń.

Konwersje zawężające zwykle wymagają odpowiedniego rzutowania. Jeżeli ma miejsce rzutowanie to niezależnie od tego czy tracimy jakieś informacje czy też dane ulegną niespodziewanej zmianie to kompilator nigdy nie wyrzuci żadnego wyjątku w trakcie działania aplikacji. Konwersja zostanie dokonana bez zgłaszania błędów.

Źródła

Tags: , , , , , , , , ,