Serwer aplikacji JBoss EAP 5 zawiera szereg profili, które pozwalają uruchomić rożne jego konfiguracje. Między innymi można znaleźć tam profile all oraz production.

Profil all wspiera klastrowanie i jest przeznaczony do używania podczas tworzenia czy też testowania aplikacji, natomiast profil production jest zoptymalizowany pod typowy serwer produkcyjny. Poniżej znajdzie się opis różnic w konfiguracji obydwóch profili.

Modyfikacje w logowaniu informacji

W wersji production występuje sporo różnic w sposobie logowania informacji przez serwer JBoss:

  • wyłączenie logowania informacji na konsolę
  • włączenie konfiguracji pozwalającej na logowanie asynchronicznie
  • przekierowanie komunikatów z pakietów org.jgroups oraz org.jboss.ha do pliku cluster.log
  • zwiększenie priorytetu logowanych informacji z INFO do WARN

Hot deploy

Zwiększenie czasu skanowania katalogu deploy z 5 na 60 sekund.

Modyfikacje w pliku hdscanner-jboss-beans.xml

all
14
<property name="scanPeriod">5000</property>
production
14
<property name="scanPeriod">60000</property>

Wyłączenie śledzenia połączeń do bazy danych

W profilu production zostaje wyłączone śledzenie otwartych połączeń do bazy danych i ich automatyczne zamykanie:

Modyfikacje w pliku jca-jboss-beans.xml

all
47
48
<!-- Whether to track unclosed connections and close them -->
<property name="debug">true</property>
production
47
48
<!-- Whether to track unclosed connections and close them -->
<property name="debug">false</property>

Generowanie unikalnych identyfikatorów

W usłudze uuid-key-generator.sar zostało zwiększone bezpieczeństwo uzyskiwanych danych w przypadku używania klastrów:

Modyfikacje w pliku uuid-key-generator.sar/META-INF/jboss-service.xml

all
42
43
44
45
46
<!-- Uncomment to make it cluster-safe: Select current Hi value query (FOR UPDATE is recommended)
<attribute name="SelectHiSql">
   select HIGHVALUES from HILOSEQUENCES where SEQUENCENAME='general' FOR UPDATE

-->
production
42
43
44
45
<!-- Uncomment to make it cluster-safe: Select current Hi value query (FOR UPDATE is recommended) -->
<attribute name="SelectHiSql">
    select HIGHVALUES from HILOSEQUENCES where SEQUENCENAME='general' FOR UPDATE
</attribute>

Wyłączenie możliwości ładowania klas nie będących ziarnami EJB

Klient RMI ma możliwość ładowania klas bezpośrednio z serwera aplikacji. Dzięki temu nie trzeba razem z klientem dostarczać klas znajdujących się po stronie serwera. Jednakże włączenie tej opcji udostępnia wszystkie wszystkie zasoby znajdujące się na w ramach zmiennej classpath każdemu klientowi, bez możliwości kontroli co on pobiera.

W przypadku profilu production zostaje włączona możliwość ładowania jedynie klas EJB.

Modyfikacje w pliku jboss-service.xml

all
160
161
<!-- Should non-EJB .class files be downloadable -->
<attribute name="DownloadServerClasses">true</attribute>
production
160
161
<!-- Should non-EJB .class files be downloadable -->
<attribute name="DownloadServerClasses">false</attribute>

Tags: , , ,