Posts Tagged polskie znaki

Polskie znaki podczas formatowania kodu źródłowego w Latexu

Umieszczając przykład kodu źródłowego przy użyciu pakietu listings w Latexu trafiłem na problem: jak wyświetlić poprawnie polskie znaki w dokumencie. Umieszczenie jakiegokolwiek polskiego znaczku w obrębie kodu źródłowego skutkowało zgłoszeniem błędu i koniec, poza zamianą polskiej literki na łacińską wiele zrobić się nie dało.

Okazało się, że problem występuje w sytuacji, gdy plik źródłowy jest zapisany w standardzie UFT-8. W przypadku użycia innego kodowanie, problemów być nie powinno. Pakiet listings nie obsługuje za dobrze kodowania UTF. Po dalszych poszukiwaniach, pojawiło się kilka rozwiązań problemu:

 1. Umieszczenie kodu źródłowego w oddzielnym pliku z kodowaniem np. ISO-8859-2, w włączanie tego kodu do głównego dokumentu (mi to rozwiązanie nie bardzo pasowało, musiałbym bym utrzymywać jakieś 200 dodatkowych plików).
 2. Włączenie obsługi UTF-8 w pakiecie listings:
  \lstset{
          inputencoding=utf8,
          extendedchars=\true
  }

  Teoretycznie rozwiązanie działa, przynajmniej kompilacja raportu przebiega poprawnie, jednak polskie znaki są źle umieszczane w dokumencie (każda polska litera jest zawsze umieszczana na początku wyrazu w którym występuje).

 3. Użycie polecenia \literate i zmiana polskich liter na odpowiednie kodowanie Latexa
 4. Trzecie podejście okazało się najlepsze, ponieważ umożliwiło wstawianie polskich znaków w kodzie źródłowym oraz nie wymagało wprowadzania żadnych zmian zarówno po stronie przykładów jak i samego kodowania plików. Tak wygląda moja definicja języka:

  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  \lstset{
          language=SQL,
      inputencoding=utf8x,
      extendedchars=\true,
      literate={ą}{{\k{a}}}1
               {Ą}{{\k{A}}}1
               {ę}{{\k{e}}}1
               {Ę}{{\k{E}}}1
               {ó}{{\'o}}1
               {Ó}{{\'O}}1
               {ś}{{\'s}}1
               {Ś}{{\'S}}1
               {ł}{{\l{}}}1
               {Ł}{{\L{}}}1
               {ż}{{\.z}}1
               {Ż}{{\.Z}}1
               {ź}{{\'z}}1
               {Ź}{{\'Z}}1
               {ć}{{\'c}}1
               {Ć}{{\'C}}1
               {ń}{{\'n}}1
               {Ń}{{\'N}}1
  }

  Użycie tej definicj pozwoli na odpowiednią interpretacją polskich znaków jak i też innych, pod warunkiem że odpowiednio zdefiniujemy mapowanie.

  Źródła

Tags: , , ,

Kodowanie polskich znaków w LaTeXu

Po ustawieniu kodowania pliku pisanego w LaTeXu na UTF8 genralnie nie ma problemów z polskimi znakami występującymi w treści prezentacji. Jednak zdarzało mi się, że występowały kłopoty jeżeli polskie znaki występowały np. w tytułach nagłówku, we właściwościach pliku PDF. Aby się one wyświetlił poprawnie, trzeba było je zapisać w formie zakodowanej.

Poniżej znajduje się tabela, w której znajdują się informacje jak zapisać poprawnie polskie znaki w formie zakodowanej:

Polska litera Kod TeX Polska litera Kod TeX
ą \k{a} Ą \k{A}
ć \'c Ć \'C
ę \k{e} Ę \k{E}
ł \l{} Ł \L{}
ń \'n Ń \'N
ó \'o Ó \'O
ś \'s Ś \'S
ż \.z Ż \.Z
ź \'z Ź \'Z

Źródła

Tags: , , ,