Opis procesu migracji portalu internetowego z postawionego na Joomli 1.0.14 do wersji 1.5.15.

Kopia bazy danych

Wykonanie kopii bazy danych nie jest konieczne, ponieważ nowa wersja będzie korzystała z czystej bazy danych, ale dobrym zwyczajem jest robienie kopii.

mysqldump www > joomla.sql

Migracja danych

 1. Zainstalować w Joomli 1.0 komponent Migrator.
 2. Utworzyć plik XML przy użyciu komponentu Migrator.
 3. Pobrać wygenerowany plik SQL.
 4. Dokonać konwersji pliku SQL z formatu LATIN2 na UTF-8:
  iconv -f latin2 -t utf8 -o www_20100211_121246_utf8.sql www_20100211_121246.sql

W tym momencie dysponujemy już kopią dynamicznych stron oraz zapisanymi informacjami o użytkownikach. Skopiowany plik SQL będzie potrzebny w celu wczytania informacji do nowej instancji Joomli.

Instalacja Joomli 1.5

 1. Skopiować źródła PHP w odpowiednie miejsce, skonfigurować serwer WWW.
 2. Utworzyć nową bazę danych oraz przydzielić uprawnienia do bazy danych użytkownikowi.
  CREATE  DATABASE joomla DEFAULT CHARACTER SET utf8;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON `joomla` . * TO 'joomla_user'@'localhost';
 3. Rozpocząć instalację Joomli. W momencie tworzenia serwisu należy wczytać przygotowany wcześniej plik SQL, podaniu prefiksu do tabel (domyślnie było jos_) oraz zaznaczeniu pola informującego, że przeprowadzany jest import danych z wersji 1.0.
 4. Koniec, jeżeli nie wystąpiły błędy to migracja zakończona sukcesem.

Potencjalne problemy

Błąd SQL spowodowany brakiem niektórych tabel.

Błąd taki wystąpił w sytuacji, gdy nie został podany prefiks jos_ dla tabel przy imporcie danych.

Przydatne linki

Tags: , ,