W systemie używam na co dzień języka polskiego, ale bywają sytuację, gdy język angielski jest wg mnie dużo lepszym rozwiązaniem. Przynajmniej w dwóch przypadkach jest bardziej użyteczny:

  • wyświetlenie komunikatów o błędach – ułatwia to wyszukiwanie informacji na dany temat;
  • wyświetlanie stron MAN – mam wrażenie, że wersje angielskie są obszerniejsze i bardziej aktualne.

Za konfigurację języka wyświetlanych komunikatów odpowiada zmienna systemowa LC_MESSAGES. Pozostaje teraz tylko ustawienie tej zmiennej. Można to zrobić przynajmniej na dwa sposoby:

  • w pliku ~/.bashrc – jeżeli chcemy parametr ustawić tylko dla jednego użytkownika;
  • utworzyć plik o nazwie /etc/profile.d/angielskie_komunikaty.sh – jeżeli parametr ma zostać ustawiony każdemu użytkownikowi logującemu się do systemu.

Ja wybrałem drugą wersję, ale w każdym przypadku należy dodać do pliku następującą linię:

export LC_MESSAGES=C

Po ponownym zalogowaniu się do systemu zarówno komunikaty jak i strony MAN powinny być wyświetlane po angielski.


Ustawienie zmiennej LC_MESSAGES na język angielski w bashu spowoduje także zmianę języka używanego przez środowisko graficzne (w moim przypadku KDE automatycznie przeszło na język angielski). Jeżeli nam to przeszkadza, to należy poprzestać tylko na następnym punkcie.

Jeżeli jednak chcemy aby były po angielsku wyświetlane tylko strony MAN, to należy utworzyć odpowiedni alias, który zmodyfikuje ustawienia językowe dla polecenia man:

alias man='man -L C'

Druga możliwość zmiany języka, może być użyte w praktyce z każdą aplikacją (przedefiniowanie wartości zmiennej środowiskowej przed wywołaniem wybranego polecenia):

alias man='LC_MESSAGES=C man'

Powyższą linię można umieścić np. w pliku ~/.bashrc.

Tags: , ,