Jeżeli pracujemy w Vimie z plikiem tekstowym zawierającym długie linie tekstu, możemy spotkać następująca niedogodność: jeżeli przemieszczamy kursor (w dowolnym trybie pracy) pomiędzy liniami, to zawsze przeskakuje tak naprawdę nie tyle pomiędzy liniami tak jak je widzimy na ekranie, ale między poszczególnymi akapitami (czy naciśnięcie strzałki w dół przeniesie nas do linii występującej po znaku nowej linii).

Takie zachowanie jest przynajmniej dla mnie jest lekko irytujące. Na szczęście istnieje możliwość przeniesienia się do następnej linii, wystarczy w normalnym trybie zamiast klawisza j (przeniesienie kursora w dół) wybrać kombinację gj. Jak dla mnie jest to jednak rozwiązanie dosyć niewygodne. Problem można jednak łatwo rozwiązać, zmieniając odpowiednio mapowania standardowych klawiszy nawigacyjnych i umieścić w pliku konfiguracyjnym (np. ~/.vimrc) następujące definicje:

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
" Nawigacja pomiędzy długimi liniami
nnoremap j gj
nnoremap k gk
nnoremap  gj
nnoremap  gk
vnoremap j gj
vnoremap k gk
vnoremap  gj
vnoremap  gk
inoremap  gj
inoremap  gk

Rozwiązuje to problem poruszania się po łamanych liniach.

Źródła

Tags: , ,