VirtualBox jest aplikacją, która pozwala na używanie wirtualnych systemów operacyjnych. Standardowo jest dostarczana z przyjaznym interfejsem użytkownika, który pozwala na zarządzanie tymi maszynami. Przy jego użyciu można robić takie rzeczy jak:

 • tworzenie i usuwanie maszyn wirtualnych
 • uruchamianie i zatrzymywanie maszyn wirtualnych
 • modyfikację konfiguracji poszczególnych maszyn wirtualnych
 • inne rzeczy związane z obsługą wirtualnych maszyn

Jest także dostępna możliwość zarządzanie wirtualnymi komputerami przy użyciu linii poleceń za pomocą komendy VBoxManage. Pozwala ono na takie same akcje jak narzędzie graficzne oraz kilka rzeczy, których nie da się za jego pomocą zrobić.

 • lista zarejestrowanych maszyn wirtualnych:
  $ VBoxManage list vms
  Sun VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.1.6
  (C) 2005-2010 Sun Microsystems, Inc.
  All rights reserved.

  "ChromeOs" {7ca42bf2-4b33-4b0b-a0f8-669cb3d2703a}
 • uruchomienie wybranej maszyny wirtualnej:
  $ VBoxManage startvm ChromeOs
  Sun VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.1.6
  (C) 2005-2010 Sun Microsystems, Inc.
  All rights reserved.

  Waiting for the remote session to open...
  Remote session has been successfully opened.
 • wstrzymanie działania maszyny wirtualnej:
  $ VBoxManage controlvm ChromeOs pause
 • ponowne wznowienie pracy:
  $ VBoxManage controlvm ChromeOs resume
 • wyłączenie maszyny:
  $ VBoxManage controlvm ChromeOs acpipowerbutton
  $ VBoxManage controlvm ChromeOs poweroff
 • zapisanie stanu maszyny i jej wyłączenie
  $ VBoxManage controlvm ChromeOs savestate

To jest podstawowy zestaw komend, który pozwala na zarządzanie procesem uruchamiania i zatrzymywania maszyn wirtualnych. Polecenie to pozwala na dużo więcej, warto zapoznać się zarówno z dokumentacją dostarczaną z VirtualBoxem jak i pomocą wyświetlaną przez aplikację.

Źródła

Tags: , , , ,