NFS jest często używanym sieciowym systemem plików. Jego implementacja jest domyślnie dostępna praktycznie we wszystkich dystrybucjach Linuksa, więc bardzo łatwo go zintegrować z systemem plików po stronie gościa.

W przypadku Debiana instalacja jest dosyć prosta, sprowadza się do zainstalowania odpowiedniego pakietu oraz zdefiniowania eksportowanych udziałów.

Serwer NFS jest umieszczony w pakiecie o nazwie nfs-kernel-server, więc pierwszym krokiem jest jego instalacja:

# aptitude install nfs-kernel-server

Konfiguracja udostępnianych udziałów jest przechowywana w pliku /etc/exports, więc należy tam umieścić odpowiednie wpisy:

/exports 192.168.0.0/24(rw,no_subtree_check)

Powyższy wpis powoduje, że udział /exports będzie dostępny dla wszystkich łączących się z sieci 192.168.0.0/24 w trybie odczytu i zapisu.

Aby uruchomić serwer NFS należy teraz wywołać skrypt startowy:

# /etc/init.d/nfs-kernel-server start

Podczas startu serwera na Debianie Lenny wystąpił mi następujący błąd (związany z używaniem nowszego jądra niż standardowo instalowane z dystrybucją):

Not starting NFS kernel daemon: no support in current kernel.

Aby rozwiązać problem, należy zmodyfikować skrypt startowy i zakomentować linię [cii]69[/cci]:

66
67
68
69
70
# See if our running kernel supports the NFS kernel server
if [ -f /proc/kallsyms ] && ! grep -qE 'init_nf(sd|     )' /proc/kallsyms; then
        log_warning_msg "Not starting $DESC: no support in current kernel."
#       exit 0
fi

Opis błędu można znaleźć na stronach Debiana: nfs-kernel-server: init script incompatible with kernel 2.6.32

Tags: , , ,