W systemie produkcyjnym porządna jest sytuacja, gdy wszystkie potrzebne usługi uruchamiają się automatycznie podczas jego startu oraz korzystają z minimalnych uprawnień jakie można im przydzielić. Serwer RHQ zawiera skrypty uruchomieniowe, które pozwalają go odpowiednio uruchamiać oraz zatrzymywać, nie pozwalają jednak skonfigurować użytkownika, który ma zostać użyty do jego uruchomienia. Serwer do swojego działania nie potrzebuje uprawnień innych niż posiada zwykły użytkownik (przynajmniej w sytuacji, gdy nie używamy wbudowanego agenta).

Konfiguracja systemu

Pierwszym krokiem będzie stworzenie odpowiedniego użytkownika, który zostanie użyty do uruchamiania serwera RHQ. Będzie on się nazywał rhqadmin i można utworzyć go następującym poleceniem:

# useradd -b /opt/rhq-server -d /opt/rhq-server -s /bin/bash rhqadmin

Polecenie powyższe doda nowego użytkownika rhqadmin, skonfiguruje odpowiedni katalog domowy dla niego oraz powłokę domyślną. Nie będzie miał on również skonfigurowanego hasła – nie ma potrzeby aby logował się do systemu.

Pozostaje zmienić uprawnienia do katalogów:

# chown -R rhqadmin.rhqadmin /opt/rhq-server
# chmod -R ug+rw,ug+X,o-rwx rhq-server
# chmod -R ug=rwx,o-rwx rhq-server/bin/*.sh

Utworzenie skryptu startującego RHQ Server

W domyślnej instalacji istnieje skrypt, który pozwoli uruchomić serwer RHQ przy użyciu uprawnień bieżącego użytkownika. Można go znaleźć w tym miejscu: /opt/rhq-server/bin/rhq-server.sh. Bezpośrednio w skrypcie nie ma zaimplementowanej możliwości zmiany użytkownika używanego do jego uruchomienia. Do wyboru są więc dwie możliwości:

  • zmodyfikować skrypt rhq-server.sh tak, aby uruchamiał serwer JBoss korzystając z wybranego użytkownika – to było moje pierwsze podejście, jednak okazało się, że wymaga w praktyce sporo modyfikacji, i jakoś tak do końca nigdy mi to rozwiązanie nie zadziałało do końca poprawnie
  • utworzyć wrapper na skrypt rhq-server.sh, który od razu ten skrypt będzie wykonywał na uprawnieniach wybranego użytkownika – okazuje, że utworzenie tego wrappera jest dosyć prostym rozwiązaniem i co najważniejsze, działa bez kłopotów

Poniższy skrypt należy zapisać w pliku /etc/init.d/rhq-server. Można go dostosować do swoich potrzeb (modyfikując odpowiednio ścieżki dostępu, użytkownika i tak dalej). Jak łatwo zauważyć, skrypt sam w sobie wiele nie robi, po prostu wywołuje skrypt rhq-server.sh modyfikując tylko użytkownika i delegując już resztę roboty do niego. Skrypt doskonały nie jest (w szczególności jeżeli jakieś błędy będą występować), ale działa.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          rhq-server
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: RHQ Server start script
# Description:       Start RHQ Server
### END INIT INFO

PATH=/opt/rhq-server/bin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="Uruchomienie RHQ Server"
NAME=rhq-server
DAEMON=/opt/rhq-server/bin/rhq-server.sh
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RHQ_USER="rhqadmin"

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions

case "$1" in
  'console')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON console"
        ;;
  'start')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON start"
        ;;
  'stop')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON stop"
        ;;
  'kill')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON kill"
        ;;
  'status')
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON status"
        ;;
  *)
        su - $RHQ_USER -c "$DAEMON usage"
        ;;
esac

Automatyczne uruchamianie skryptu

Ostatnim elementem będzie skonfigurowanie automatycznego uruchamiania serwera w Debianie

# update-rc.d rhq-server defaults 90 10
update-rc.d: warning: /etc/init.d/rhq-server missing LSB information
update-rc.d: see <http ://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
 Adding system startup for /etc/init.d/rhq-server ...
   /etc/rc0.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc1.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc6.d/K10rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc2.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc3.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc4.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server
   /etc/rc5.d/S90rhq-server -> ../init.d/rhq-server

Tags: , , , , ,