Jeżeli używamy serwer JBoss na serwerze produkcyjnym, powinien on zostać skonfigurowany tak, aby uruchamiał się podczas startu aplikacji i zatrzymywał podczas jego wyłączanie.

Opis powstał w oparciu o Ubuntu, ale raczej nie powinno być większych problemów z przystosowaniem go do działania na innych systemach linuksowych. Prawdopodobnie wystarczy odpowiednio zmodyfikować ścieżki dostępu oraz skonfigurować odpowiednie linki uruchamiające JBossa w odpowiednim poziomie startu.

Skrypt startowy

JBoss przychodzi ze skryptami pozwalającymi na jego automatyczne uruchamianie. Można je znaleźć w katalogu $JBOSS_HOME/bin:

 • jboss_init_hpux.sh
 • jboss_init_redhat.sh
 • jboss_init_solaris.sh

Jak widać istnieją trzy skrypty przygotowanie do użycia w rożnych systemach operacyjnych. Nam potrzebny będzie jboss_init_redhat.sh

Pierwszym krokiem będzie skopiowanie pliku jboss_init_redhat.sh do katalogu /etc/init.d pod nową nazwą jboss:

# cp $JBOSS_HOME/bin/jboss_init_redhat.sh /etc/init.d/jboss

Teraz należy skrypt startowy odpowiednio zmodyfikować i dostosować do konfiguracji naszego systemu operacyjnego. Wszelkie modyfikacje powinny być wprowadzane w pliku /etc/init.d/jboss.

Utworzenie nieuprzywilejowanego użytkownika

Serwer aplikacji JBoss w swojej standardowej konfiguracji nie wymaga ani dostępu do uprzywilejowanych miejsc w systemie operacyjnym ani nie używa żadnych uprzywilejowanych portów. Z tego powodu powinien być on uruchamiany jako na uprawnieniach nieuprzywilejowanego użytkownika. Należy więc utworzyć odpowiedniego użytkownika i użyć go do uruchomienia serwera aplikacji:

# useradd -M jboss

Polecenie to spowoduje utworzenie użytkownika jboss wraz z grupą jboss ale bez tworzenia katalogu domowego, oraz bez definiowania hasła czy innych parametrów użytkownika.

Należy jeszcze odpowiednio zmienić uprawnienia katalogu z serwerem JBoss:

# chown -R jboss.jboss $JBOSS_HOME

Dostosowanie skryptu startowego

Teraz trzeba odpowiednio dostosować skrypt startowy do naszego systemu operacyjnego. Poniżej omówię konfigurację potrzebnych zmiennych środowiskowych, należy pamiętać aby odpowiednie modyfikacje wprowadzić w pliku /etc/init.d/jboss.

 • katalog domowy
  Konfiguracja katalogu domowego znajduje się w zmiennej $JBOSS_HOME. Należy ją zmodyfikować tak, aby wskazywała na katalog, gdzie znajduje się serwer aplikacji JBoss:

  18
  JBOSS_HOME="/opt/jboss-5.1.0.GA"
 • użytkownik nieuprzywilejowany
  Nazwa użytkownika na prawach którego ma zostać uruchomiony serwer aplikacji znajduje się w zmiennej $JBOSS_USER:

  21
  JBOSS_USER="jboss"

  Jeżeli nazwa użytkownika zostanie ustawiona na wartość RUNASIS to wtedy serwer JBoss zostanie uruchomiony bez zmiany użytkownika, czyli na uprawnienia tego użytkownika, który wywoła skrypt uruchomieniowy.

 • ścieżka do Javy
  Ścieżka dostępu do maszyny wirtualnej Javy znajduje się w zmiennej $JAVAPTH. Należy w niej podać katalog, w którym znajduje się aplikacja java.

  24
  JAVAPTH="/usr/lib/jvm/java-6-openjdk/bin"
 • definicja konfiguracji
  Kolejnym elementem jest podanie konfiguracji, która ma zostać uruchomiona.

  27
  JBOSS_CONF="default"
 • konfiguracja interfejsu sieciowego
  W domyślnej konfiguracji JBoss nasłuchuje na przychodzące połączenia tylko na lokalnym interfejsie sieciowym. Aby to zmienić, należy go odpowiednio o tym poinformaować. W skrypcie startowym służy do tego zmienna $JBOSS_HOST. Nie jest ona zdefiniowana w skrypcie, należy utworzyć ją samodzielnie. Należy dodać następującą linię (powinna być umieszczona przed linią 30, która zawiera definicję zmiennej $JBOSS_BIND_ADDR, w której $JBOSS_HOST jest wykorzystywana):

  28
  JBOSS_HOST="192.168.1.10"

Teraz pozostaje tylko sprawdzić, czy wszystkie wartości zostały zdefiniowane poprawnie i spróbować uruchomić serwera aplikacji:

# /etc/init.d/jboss start

Automatyczne uruchamianie serwera JBoss

Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie w jakich poziomach startu ma być automatycznie uruchamiany serwera aplikacji, czy należy utworzyć odpowiednie linki z pliku /etc/init.d/jboss. W systemach opartych o Debiana można w tym celu użyć komendy update-rc.d:

# update-rc.d jboss defaults

Spowoduje to utworzenie odpowiednich linków pozwalających na uruchomienie serwera w trakcie uruchamianie komputera oraz zatrzymanie go w trakcie wyłączania systemu operacyjnego.

W przypadku systemów z rodziny RedHata należy dodać jeszcze dwie linijki do pliku /etc/init.d/jboss:

7
8
# chkconfig: - 90 10
# description: Run JBoss Server

Pozwalają one na możliwość utworzenia odpowiednich linków przez polecenie chkconfig:

# chkconfig jboss on

Problem z wyłączeniem serwera

Może wystąpić błąd podczas próby wyłączenia serwera przy użyciu komendy:

# /etc/init.d/jboss stop

Błąd jest następujący:

Exception in thread "main" javax.naming.CommunicationException: Could not obtain connection to any of these urls: localhost:1099 [Root exception is javax.naming.CommunicationException: Failed to connect to server localhost/127.0.0.1:1099 [Root exception is javax.naming.ServiceUnavailableException: Failed to connect to server localhost/127.0.0.1:1099 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection refused]]]
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.checkRef(NamingContext.java:1763)
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.lookup(NamingContext.java:693)
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.lookup(NamingContext.java:686)
        at javax.naming.InitialContext.lookup(InitialContext.java:409)
        at org.jboss.Shutdown.main(Shutdown.java:219)
Caused by: javax.naming.CommunicationException: Failed to connect to server localhost/127.0.0.1:1099 [Root exception is javax.naming.ServiceUnavailableException: Failed to connect to server localhost/127.0.0.1:1099 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection refused]]
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.getServer(NamingContext.java:335)
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.checkRef(NamingContext.java:1734)
        ... 4 more
Caused by: javax.naming.ServiceUnavailableException: Failed to connect to server localhost/127.0.0.1:1099 [Root exception is java.net.ConnectException: Connection refused]
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.getServer(NamingContext.java:305)
        ... 5 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused
        at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:310)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:176)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:163)
        at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:384)
        at java.net.Socket.connect(Socket.java:546)
        at org.jnp.interfaces.TimedSocketFactory.createSocket(TimedSocketFactory.java:97)
        at org.jnp.interfaces.TimedSocketFactory.createSocket(TimedSocketFactory.java:82)
        at org.jnp.interfaces.NamingContext.getServer(NamingContext.java:301)
        ... 5 more

Pojawia się on wtedy, gdy serwer JBoss będzie nasłuchiwał na innym interfejsie sieciowym niż localhost. Spowodowany on jest błędem w skrypcie startującym, który podczas próby wywoływania w serwerze akcji jego zamknięcie nie bierze pod uwagę zawartości zmiennej $JBOSS_HOST. Rozwiązanie jest proste, wystarczy wskazać odpowiedniej komendzie adres IP na którym nasłuchuje serwer.

Definicja komendy wywołującej zamknięcie serwera wygląda następująco:

62
JBOSS_CMD_STOP=${JBOSS_CMD_STOP:-"java -classpath $JBOSSCP org.jboss.Shutdown --shutdown"}

Wystarczy teraz dodać do niej następujący ciąg -s jnp://${JBOSS_HOST}:1099, tak aby ta linia miała następującą postać:

62
JBOSS_CMD_STOP=${JBOSS_CMD_STOP:-"java -classpath $JBOSSCP org.jboss.Shutdown --shutdown -s jnp://${JBOSS_HOST}:1099"}

Teraz wywołania akcji stop powinno już działać bez problemów.

Nie należy tej zmiany wprowadzać, gdy nie została zdefiniowana zmienna $JBOSS_HOST.

Należy także pamiętać, że jeżeli dostęp do konsoli JMX został zezwolony tylko autoryzowanym użytkownikom, to należy jeszcze do powyższego skryptu dodać parametry określające nazwę użytkownika oraz jego hasło. W takie sytuacji powyższa linia powinna wyglądać następująco:

62
JBOSS_CMD_STOP=${JBOSS_CMD_STOP:-"java -classpath $JBOSSCP org.jboss.Shutdown --shutdown -s jnp://${JBOSS_HOST}:1099 -u UZYTKOWNIK -p HASLO"}

Źródła

Tags: , , , ,