Domyślna konfiguracja serwera aplikacji JBoss automatycznie instaluje wszystkie aplikacje które znajdą się w katalogu deploy wybranego profilu. Może się jednak zdarzyć, że potrzebujemy instalować automatycznie zainstalować aplikację która znajduje się poza tym katalogiem (np. nie mamy dostępu do tego katalogu, jest to katalog współdzielony przez inne instancje czy też może z innych powodów).

Jednym ze sposób takiej instalacji jest użycie polecenia twiddle, tak jak jest to opisane tutaj: Zarządzanie instalacją aplikacji w JBoss AS. Taka instalacja jednak nie przetrwa restartu serwera, trzeba będzie odpowiednie polecenie wydawać po każdym uruchomieniu serwera lub aktualizacji aplikacji.

Innym sposobem jest wskazie w konfiguracji serwera dodatkowego katalogu, który będzie traktowany tak jak katalog deploy. Czyli w domyślnej konfiguracji wszystkie aplikacje (czy też pliki) będą automatycznie instalowane w serwerze aplikacji.

W przypadku serwera aplikacji JBoss wersji 5.1 odpowiedni należy modyfikacje wprowadzić w pliku conf/bootstrap/profile.xml. Plik ten znajduje się w wybranym profilu. Można tam znaleźć taką linię:

25
26
27
28
29
<property name="applicationURIs">
    <list elementClass="java.net.URI">
        <value>${jboss.server.home.url}deploy</value>
    </list>
</property>

Widać tutaj definicję podstawowego katalogu, który służy do instalacji aplikacji: ${jboss.server.home.url}deploy. Wystarczy teraz umieścić dodatkowy wpis określający nowy katalog i od tej pory JBoss powinien już go używać także do instalacji aplikacji. Ścieżkę dostępu należy podać w formie URI:

25
26
27
28
29
30
31
32
<property name="applicationURIs">
    <list elementClass="java.net.URI">
        <value>${jboss.server.home.url}deploy</value>

        <!-- Nowy katalog do skanowania -->
        <value>file:///nfs/applications</value>
    </list>
</property>

Źródła

Tags: , , , , ,