W Javie możemy za pomocą odpowiednich modyfikatorów dostępu pozwalają decydować, jak dużo metod czy pól klasy udostępnimy innym klasom. Istnieją cztery modyfikatory dostępu:

  • public – pozwala na dostęp do danego elementu ze wszystkich klas
  • protected – pozwala na dostęp do danego elementu tylko dla klas dziedziczących oraz klas z tego samego pakietu
  • default – pozwala na dostęp do danego elementu tylko klasom z danego pakietu (nie istnieje słowo w Javie określające ten rodzaj dostępu, jeżeli chcemy go użyć to po prostu nie podajemy żadnego modyfikatora)
  • private – dostęp do danego elementu ograniczony tylko do klasy w którym jest zdefiniowany

Modyfikator public i private dużego problemu sprawiać raczej nie będzie. Pierwszy umożliwia dostęp do poszczególnej metody bądź pola z każdej klasy, drugi zabrania dostępu każdemu (i przy okazji powoduje, że dany element nie podlega dziedziczeniu). Trochę więcej problemów sprawiają elementy protected i default.

Poniżej znajduje się kod, który demonstruje, kiedy można odwoływać się do zmiennych o modyfikatorach protected i default. Pominąłem modyfikatory private i public, nic nie wnoszą a zaciemniłyby obraz.

KlasaA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
//pakietA.KlasaA

package pakietA;

import pakietB.KlasaC;
import pakietB.KlasaD;

public class KlasaA {
    private   int zmiennaPrivate;
              int zmiennaDefault;
    protected int zmiennaProtected;
    public    int zmiennaPublic;
   
    public void zrobCos(KlasaA a, KlasaB b, KlasaC c, KlasaD d) {
        a.zmiennaDefault = 10;
        a.zmiennaProtected = 10;
       
        b.zmiennaDefault = 10;
        b.zmiennaProtected = 10;
       
//      c.zmiennaDefault = 10;
        c.zmiennaProtected = 10;
       
//      d.zmiennaDefault = 10;
        d.zmiennaProtected = 10;
    }
}

KlasaB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
//pakietA.KlasaB

package pakietA;

import pakietB.KlasaC;
import pakietB.KlasaD;

public class KlasaB extends KlasaA{
   
    public void zrobCos(KlasaA a, KlasaB b, KlasaC c, KlasaD d) {
        a.zmiennaDefault = 10;
        a.zmiennaProtected = 10;
       
        b.zmiennaDefault = 10;
        b.zmiennaProtected = 10;
       
//      c.zmiennaDefault = 10;
        c.zmiennaProtected = 10;
       
//      d.zmiennaDefault = 10;
        d.zmiennaProtected = 10;
    }
}

KlasaC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//pakietB.KlasaC

package pakietB;

import pakietA.KlasaA;
import pakietA.KlasaB;

public class KlasaC extends KlasaA {
    public void zrobCos(KlasaA a, KlasaB b, KlasaC c, KlasaD d) {
//      a.zmiennaDefault = 10;
//      a.zmiennaProtected = 10;
       
//      b.zmiennaDefault = 10;
//      b.zmiennaProtected = 10;
       
//      c.zmiennaDefault = 10;
        c.zmiennaProtected = 10;
       
//      d.zmiennaDefault = 10;
        d.zmiennaProtected = 10;
    }
}

KatalogD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//pakietB.KlasaD

package pakietB;

import pakietA.KlasaA;
import pakietA.KlasaB;

public class KlasaD extends KlasaC {
    public void zrobCos(KlasaA a, KlasaB b, KlasaC c, KlasaD d) {
//      a.zmiennaDefault = 10;
//      a.zmiennaProtected = 10;
       
//      b.zmiennaDefault = 10;
//      b.zmiennaProtected = 10;
       
//      c.zmiennaDefault = 10;
//      c.zmiennaProtected = 10;
       
//      d.zmiennaDefault = 10;
        d.zmiennaProtected = 10;
    }
}

Generalnie w odwołaniach można zaobserwować:

  • KlasaB możne odwołać się do wszystkich zmiennych KlasyA (ten sam pakiet, dziedziczenie)
  • KlasaC nie może odwołać się do zmiennych z modyfikatorem default
  • KlasaC może odwołać się do zmiennych oznaczonych jako protected, ale tylko poprzez referencje do KlasyC oraz klas potomnych, nie może się odwołać do tej zmiennej korzystając bezpośrednio z referencji do KlasyA.
  • KlasaA może się odwołać do zmiennych protected we wszystkich klasach potomnych

Źródła

Tags: , , , , ,