Ostatnim elementem tworzenia prezentacji będzie budowa konspektu. Będzie on składał się zarówno z prezentacji, jak i materiałów dodatkowych, mających poszerzyć wiedzę o kolejne elementy.

W poprzednich częściach został przygotowany plik main.tex, który zawiera prezentację o Subversion. Teraz trzeba będzie zrobić:

 • stworzyć plik PDF z konspektem
 • dodać dodatkowe informacje potrzebne do budowy konspektu

Utworzenie pliku PDF

Pierwszym krokiem będzie utworzenie pliku PDF formie książki a nie prezentacji. Można to zrobić bardzo prosto, modyfikując pierwszą instrukcję z pliku main.tex:

\documentclass[t]{beamer}

Wystarczy tę linie zmienić na:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage{beamerarticle
}

Teraz wystarczy skompilować plik main.tex i już konspekt jest gotowy. Oczywiście, zmienianie za każdym razem nagłówka pliku aby zmienić format prezentacji nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dużo lepiej jest przygotować dwa dodatkowe pliki tex, w których należy umieścić specyficzne rzeczy związane zarówno z prezentacją jak i konspektem, a w pliku main.tex zostawić już tylko samą treść i elementy wspólne dla obu formatów.

 1. Usunięcie formatowania z pliku main.tex.
  Pierwszym krokiem będzie usunięcie zbędnych elementów z pliku głównego, należy zakomentować lub usunąć linię z formatem prezentacji:

  1
  2
  % Rodzaj dokumentu
  %\documentclass[t]{beamer}
 2. Utworzenie pliku subversion-jak_dziala-prezentacja.tex.
  Należy utworzyć plik o nazwie subversion-jak_dziala-prezentacja.tex, w którym zostanie zdefiniowany format prezentacji oraz włączona zawartość pliku main.tex. Od tego momentu będzie trzeba kompilować plik subversion-jak_dziala-prezentacja.tex, aby otrzymać prezentację w formacie PDF:

  1
  2
  3
  \documentclass[t,ignorenonframetext]{beamer}

  \input{main.tex
  }

  Jak widać, zostaje w praktyce typ dokumentu na prezentację i załączony plik z jej treścią.

 3. Utworzenie pliku subversion-jak_dziala-konspekt.tex.
  Ostatnim krokiem będzie utworzenie pliku subversion-jak_dziala-konspekt.tex, dzięki któremu będzie można utworzyć plik PDF z konspektem:

  1
  2
  3
  4
  \documentclass[a4paper,12pt]{article}
  \usepackage{beamerarticle}
  \setjobnamebeamerversion{subversion-jak_dziala-prezentacja}
  \input{main.tex
  }

Od tego momentu kompilacja któregoś z tych plików będzie pozwala na utworzenie odpowiedniego dokumentu, czy też prezentacji czy też konspektu.

Uzupełnienie konspektu

Teraz czas na uzupełnienie prezentacji o dodatkowe elementy, które mają znaleźć się nie w prezentacji, ale tylko w konspekcie. Generalnie należy pamiętać o jednym: w prezentacji znajdą się tylko elementy pomiędzy tagami \begin{frame} oraz \end{frame}, wszystkie inne elementy będę umieszczone już na konspekcie.

Czyli najprościej mówiąc, należy dodatkowe treści umieścić po prostu po zakończeniu każdego slajdu.

Jak to wygląda w praktyce, można zobaczyć w archiwum z pełnym projektem prezentacji o Subversion, umieszczonym poniżej.

Źródła