Oto prosta komenda, która pozwoli na monitorowanie, z jakimi adresami sieciowymi łączy się dana aplikacja lub też dany użytkownik:

 • monitorowanie aktywności procesu:
  lsof -r 2 -p PID -i -a
 • monitorowanie aktywności użytkownika
  lsof -r 2 -u USER -i -a

Poszczególne parametry oznaczają:

 • -p PID – numer procesu, który ma być monitorowany
 • -u USER – nazwa użytkownika, którego połączenia sieciowe mają być monitorowane, parametr może być użyte więcej niż jeden raz, może to pozwolić to wtedy na monitorowanie aktywności kilku użytkowników
 • -r 2 – tryb ciągłego odczytu, w tym przypadku co dwie sekundy zostaną wyświetlone aktualne dane
 • -i – wyświetlenie połączeń IP (pominięcie wyświetli także np. otwarte pliki), pozwala także na ograniczanie zakresu wyświetlanych opcji (np. IPv4 lub IPv6 czy jakaś pojedyncza domena)
 • -a – powoduje, że pomiędzy warunkami definiującymi co ma być wyświetlone jest stosowany spójnik logiczny AND (w przeciwnym wypadku będzie stosowany spójnik OR, czyli wyświetlenie np. informacji o podanym procesie lub wszystkie połączenie TCP)

Źródła