Prosty problem: jak zainstalować wersję 8.4 bazy danych PostgreSQL w RHEL 5.4. W tej wersji jest dostarczona wersja 8.1 całkiem już stara. Na szczęście z wersja RHEL 5.5. zawiera już nowszą wersję tej bazy danych (pakiet postgresql84-server), ale ja tej wersji używać nie mogłem.

 1. Instalacja repozytorium z PostgreSQL w systemie:
  # rpm -Uvh http://yum.pgsqlrpms.org/reporpms/8.4/pgdg-redhat-8.4-2.noarch.rpm
 2. Instalacja bazy danych w systemie:
  # yum install postgresql postgresql-server postgresql-contrib
 3. Inicjalizacja bazy danych:
  # service postgresql initdb
 4. Start bazy danych:
  # service postgresql start
 5. Automatyczny start podczas włączania systemu:
  # chkconfig postgresql on

Źródła