W wersji 6.0.0M2 serwera aplikacji JBoss pojawiła się nowa funkcja: ładowanie aplikacji serwera na żądanie, czyli dopiero wtedy, gdy przyjdzie zapytanie HTTP o adres, który jest obsługiwany przez daną aplikację.

Powód wprowadzenie tej funkcji jest prozaiczny: ma przyspieszyć czas startu serwera aplikacji. W trakcie tworzenia aplikacji często zachodzi potrzeba restartów serwera aplikacji i wtedy każda dodatkowa sekunda, która poświęca się na czekanie aż wszystkie aplikacje zostaną zainstalowane trwa wieczność :).

Aby włączyć tę funkcję, należy wywołać polecenie run.sh z dodatkowym parametrem:

./run.sh -Djboss.as.deployment.ondemand=true

W środowisku produkcyjnym nie jest zalecane włączanie tej opcji, tam należy preferować uruchamianie wszystkich aplikacji od razu podczas startu serwera aplikacji.

Informacje tu przedstawione dotyczą wersji JBossa 6.0.0M2, więc dalekiej od stabilności. W związku z tym mogą się zmienić.

Źródła