Od wersji 3.0 platformy RHQ jest możliwość włączenia interfejsu zarządzającego przez przeglądarkę opartego o bibliotekę GWT. Nie jest on domyślnie włączony, i ciągle raczej można go traktować jako ciekawostkę, ale warto się z nim zapoznać.

Włączenie go nie jest wielce skomplikowane, sprowadza się do włączenie odpowiedniej opcji w konfiguracji oraz uruchomieniu odpowiedniego serwletu.

 1. Pierwszym krokiem będzie uruchomenie konfiiguracji RHQ, czyli Administration->System Configuration->Settings.

  Konfiguracja platformy RHQ

  Konfiguracja platformy RHQ

 2. W konfiguracji należy odszukać pole o nazwie RHQ General Configuration Properties i włączyć opcję o nazwie Enable Debug Mode oraz zapisać zmiany:

  Włączenie trybu debug

  Włączenie trybu debug

 3. Po zapisaniu nowej konfiguracji powinna pojawić się nowe w menu o nazwie Debug. Pozostaje wybrać z niej pozycje GWT GUI:

  Uruchomienie interfejsu GWT

  Uruchomienie interfejsu GWT

 4. Uruchomi się interfejs dostępowy napisany w GWT. A wygląda on mniej więcej tak:

  Przykładowy ekran z listą usług

  Przykładowy ekran z listą usług

Jest dostępna prezentacji opisująca możliwości nowego interfejsu: Customizable Dashboards.


Uwaga!

Interfejs GWT nie działał mi przy użyciu przeglądarki Chrome, nie wyświetlał się w oknie przeglądarki.

Źródła