Aplikacja ffmpegthumbnailer pozwala na wygenerowanie miniaturki z plików wideo obsługiwanych przez ffmpeg. Jednocześnie sposób jej użycia jest bardzo prosty, chociaż jest obsługiwana z poziomu linii poleceń.

Polecenie to wykorzystuje aplikację ffmpeg, więc obsługuje dokładnie ten sam zestaw formatów wideo.

W Ubuntu można te aplikację zainstalować przy użyciu polecenia:

sudo aptitude install ffmpegthumbnailer

W przypadku Ubuntu 10.04 zostanie zainstalowana wersja 2.0 aplikacji.

A sposób użycia:

ffmpegthumbnailer -i plik_wideo.avi -o miniaturka.thm -c jpeg -q10 -s 640 -t 5

Poszczególne opcje oznaczają:

  • -i plik_wideo.avi – plik wejściowy, z którego będzie generowana miniaturka
  • -o miniaturka.thm – wygenerowana miniaturka
  • -c jpeg – format pliku z miniaturką, nie trzeba tego podawać jeżeli zdefiniujemy rozszerzenie w nazwie pliku, dopuszczalne wartości to jepg oraz png
  • -q10 – jakość grafiki, 10 oznacza najwyższą
  • -s 640 – rozmiar miniatury, domyślnie wartość 128, wg dokumentacji od wersji 2.0.1 można używać wartości 0, co oznacza wygenerowanie miniatury o wielkości pliku wideo
  • -t 5 – miejsce, skąd pobrać miniaturę, w tym przypadku w 5 procencie długości filmu, domyślanie wartość 10%., można także podać czas w formacie hh:mm:ss

W moim przypadku polecenie to szczególnie dobrze się sprawdza w skryptach, gdzie trzeba automatycznie generować szereg miniatur.

Źródła