7 lipca pojawiła się finalna wersja serwera RHQ w wersji 3.0.0. Linki do pobrania można znaleźć na stronie Download projektu.

Poniżej lista modyfikacji w stosunku do wersji poprzedniej wersji stabilnej 1.3 (tak z punktu widzenia użytkownika, nie programisty):

 • nastąpiła zmiana numeracji z 1.3 na wersji 3.0 – aby wyrównać numerację różnych projektów
 • wtyczki do zarządzania serwerem JBoss (projekt o nazwie Jopr) zostały zintegrowane z projektem RHQ (czyli ich źródła znajdują się w tym samym repozytorium kodu, w ramach swoich modułów)
 • wprowadzenie wtyczek po stronie serwera, co umożliwa dodawanie nowych funkcji bez potrzeby kompilacji i modyfikacji kodu źródłowego: Server Plugin Development
 • możliwość dodawania własnej obsługi alarmów: Alert Sender Plug-ins
 • zmiana nazwy pozycji menu związanych z zarządzaniem instalacją i aktualizacja aplikacji z „Content Source” na „Content Providers” oraz „Channel” na Repositories”
 • synchronizacja zdefiniowanych repozytoriów
 • możliwość przeglądania repozytoriów oraz pobierania pakietów przy użyciu przeglądarki
 • zmiana sposobu przechowywania alarmów
 • możliwość utworzenia szablonów używanych do powiadamiania o różnych zdarzeniach
 • nowa przeglądarka zasobów
 • maskowanie hasła dostępowego do bazy danych (przy użyciu skryptu bin/generate-db-password.sh)
 • dodanie wsparcia bazy danych Oracle 11g
 • uwierzytelniania na podstawie grup LDAPowych
 • poprawa wsparcia serwera Apache
 • zestaw wtyczek, które pojawiły się w nowej wersji a nie były dostępne w wersji RHQ 1.3 w połączeniu z Jopr 2.3.1
  • jopr-jboss-as-5 – obsługa serwera aplikacji JBoss w wersji 5
  • jopr-jboss-cache
  • rhq-aliases
  • rhq-ant-bundle
  • rhq-augeas – obsługi biblioteki Augeas, pozwalającej na dostęp do rożnych plików konfiguracyjnych
  • rhq-cobbler
  • rhq-cron – definiowanie zadań w cronie
  • rhq-postfix – obsługa serwera pocztowego Postfix
  • rhq-samba – obsługa serwera Samba
  • rhq-sudoers – edycja pliku sudoers
  • rhq-twitter

Dokładną listę wszystkich modyfikacji (wraz z numerami poszczególnych zgłoszeń w systemie Jira) można znaleźć na stronach projektu, w ramach publikowanej każdej wersji beta.

Źródła