Dodanie kolejnego, lokalnego sieciowego w dystrybucjach wywodzących się z Debiana polega na modyfikacji pliku /etc/network/interfaces. Do pliku tego po prostu należy dodać wpisy opisujące kolejne interfejsy lokalne. Może to wyglądać tak:

1
2
3
4
5
6
7
8
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto lo:1
iface lo:1 inet static
        address 10.2.2.1
        netmask 255.255.255.0

W powyższym przykładzie w linii 5 następuje definicja nowego interfejsu sieciowego, o podanych adresach. Teraz wystarczy tylko wydać polecenie fup -a i nie zgłoszą się żadne błędy, powinien być dostępny kolejny interfejs sieciowy.

Tags: , , ,