Po ustawieniu kodowania pliku pisanego w LaTeXu na UTF8 genralnie nie ma problemów z polskimi znakami występującymi w treści prezentacji. Jednak zdarzało mi się, że występowały kłopoty jeżeli polskie znaki występowały np. w tytułach nagłówku, we właściwościach pliku PDF. Aby się one wyświetlił poprawnie, trzeba było je zapisać w formie zakodowanej.

Poniżej znajduje się tabela, w której znajdują się informacje jak zapisać poprawnie polskie znaki w formie zakodowanej:

Polska litera Kod TeX Polska litera Kod TeX
ą \k{a} Ą \k{A}
ć \'c Ć \'C
ę \k{e} Ę \k{E}
ł \l{} Ł \L{}
ń \'n Ń \'N
ó \'o Ó \'O
ś \'s Ś \'S
ż \.z Ż \.Z
ź \'z Ź \'Z

Źródła